ลงนามถวายพระพร

nicksocker profile image nicksocker
[Archived]
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานานขอจงทรงพระเจริญนศท.3จชต
ความคิดเห็น