ลงนามถวายพระพร

nicksocker profile image nicksocker
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
ขอจงทรงพระเจริญ

นศท.3จชต
ความคิดเห็น
guest profile image guest
พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี นศท.  3จชต.หมวด 2 หมู่ 2
guest profile image guest
อพระองค์ทรงพระเจริญ นศท.วิศวัตน์ ขาวผิว
guest profile image guest
พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ของให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มพระบารมีของปวงประชา ชาวไทย ตลอดกาลนาน

guest profile image guest
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

guest profile image guest
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ 
guest profile image guest
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

guest profile image guest
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มพระบารมีของปวงประชา ชาวไทย ตลอดกาลนาน
guest profile image guest
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มพระบารมีของปวงประชา ชาวไทย ตลอดกาลนาน
guest profile image guest

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

guest profile image guest

นศท.ปี3 รร.มงฟอร์ต จ.เชียงใหม่

 

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแพ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญและสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของผสกนิกรตลอดไป

guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 128 9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 514 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 899 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 718 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 708 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 671 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,202 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,414 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,026 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,628 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,727 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,306 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา