รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาไทย (ตอนที่ 2)

krukrub profile image krukrub
กิจกรรมที่ 1 : เกมอักษรซ่อนคำ (ดอกไม้)

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1.  แผ่นกระดาษปริศนาอักษรซ่อนคำชื่อดอกไม้
2.  ใบงาน
3.  บัตรภาพดอกไม้ (ไม่มีก็ได้)


ขั้นตอน
1.  แจกเกมกระดาษแผ่นที่ 1  มีลักษณะเป็นอักษรซ่อนคำโดยมีชื่อดอกไม้ซ่อนอยู่ในตาราง  แต่จะไม่บอกจำนวนว่ามีทั้งหมดกี่ชนิด?  ให้เวลานักเรียนประมาณ 10 นาทีในการหาชื่อดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในกระดาษ  ซึ่งเมื่อหมดเวลานักเรียนจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษว่ามีดอกไม้ซ่อนอยู่ กี่ชนิด?

2.  เมื่อหมดเวลา 10 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อดอกไม้ที่อยู่ในตาราง โดยใช้คำถามแบบ “ใช่หรือไม่” เช่น “สายหยุด” เป็นชื่อดอกไม้ใช่หรือไม่? , “ภีดวง” เป็นชื่อดอกไม้ใช่หรือไม่?  หลังจากซักถามเสร็จให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษให้เรียบร้อย

3.  ครูเฉลยคำตอบที่เป็นจำนวนและเขียนชื่อดอกไม้ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ลงบนกระดานดำ

4.  ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นซึ่งจะมีภาพดอกไม้ซึ่งปรากฏอยู่ในตารางต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่แล้ว  จำนวน 10  ชนิด  ครูให้นักเรียนเขียนชื่อดอกไม้ลงข้างใต้ภาพให้ถูกต้อง  โดยครูจะเป็นผู้บอกลักษณะของดอกไม้ชนิดต่างๆ ทั้ง 10 ชนิด เช่น  ดอกชงโค  มีลักษณะดังนี้  
“ ดอกสีชมพูถึงม่วงเข้ม  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  มีกลีบ....”  
นักเรียนคิดว่าดอกใดใน 10 ดอกนี้ที่น่าจะเป็นดอกชงโคให้เขียนลงไปใต้ภาพนั้น  ครูให้ข้อมูลกับนักเรียนทีละดอกจนครบ 10 ดอก

5.  ครูนำบัตรภาพดอกไม้ทั้ง 10 ชนิดออกมา  แล้วเฉลยให้นักเรียนฟังทีละดอก
(ขั้นนี้ไม่มีก็ได้)

ดาวน์โหลดใบงานคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?h9zj4b5sqepyjsxรวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาไทย  (ตอนที่ 2)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 2 : เกมเติมวรรณยุกต์

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1.  กระดานแม่เหล็ก หรือ กระเป๋าผนัง
2.  บัตรคำที่ไม่มีวรรณยุกต์


ขั้นตอน
1.  นำบัตรคำออกมาเรียงบนกระดานหรือกระเป๋าผนัง  ตัวอย่างคำเช่น  ปา  ลำ  คาง   ลวง   เตีย   เกง   เกียว   ยำ   ซี   ซอน   เลือย  ขาว  ชาง  ฯลฯ

2.  ให้นักเรียนสังเกตว่า  คำเหล่านี้ขาดอะไรไป?  (วรรณยุกต์)  ถามต่อว่า  วรรณยุกต์มีกี่รูป? กี่เสียง? อะไรบ้าง  (4 รูป 5 เสียง คือ (สามัญ)  เอก  โท  ตรี  จัตวา)

3.  แบ่งเป็น 2 ฝ่ายชาย – หญิง  โดยฝ่ายชายเป็นไม้เอก  ฝ่ายหญิงเป็นไม้โท

4.  ผลัดกันออกมาทีละ 1 คน  ถ้าฝ่ายชายออกมาให้เติมไม้เอกแล้วออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  เลือกคำว่า ชาง ก็ต้องอ่าน  ช – า – ง  ชาง  ไม้เอก  ช่าง  ถ้าออกเสียงถูกได้ 1 คะแนน  ถ้าออกเสียงผิดไม่ได้คะแนน

5.  ถ้าฝ่ายหญิงออกมาให้เติมไม้โทแล้วออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  เลือกคำว่า ซอน ก็ต้องอ่าน  ซ – อ – น  ซอน  ไม้โท  ซ้อน  ถ้าออกเสียงถูกได้ 1 คะแนน  ถ้าออกเสียงผิดไม่ได้คะแนน

6.  ผลัดกันออกจนครบคนแล้วสรุปคะแนน  ฝ่ายใดได้มากกว่าชนะ

หมายเหตุ : คำที่ใช้เล่นควรเป็นคำที่มีความหมายเมื่อผันทั้งวรรณยุกต์เอกและโท

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?mz7azid4ecicmub


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 3 :  เกมถอดรหัสคำพ้องเสียง 

สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์
    1.  บทกลอนคำพ้องเสียง
    2.  กระดานดำ
    3.  ชอล์ก

ขั้นตอน
1.  เขียนคำพ้องเสียงลงบนกระดานดำครั้งละ 3-4 คำหรือมากกว่า  เช่น
             1.  สาด
             2.  ศาสตร์
             3.  สาสน์
             4.  ศาสน์

2.  ครูอ่านบทกลอนคำพ้องเสียงให้นักเรียนฟัง  เช่น
        "วิชา"  สารพัดจัดความรู้
        "ใช้ปูนั่งนอน" ไม่ร้อนหนา
        "คำสอน , ข้อบังคับ" นับถือมา
        "พระราชหัตถเลขา" คำใดเอย

3.  ให้นักเรียนเรียงลำดับคำก่อนหลังที่ครูอ่านให้ถูกต้อง  ได้ดังนี้
        "วิชา"  สารพัดจัดความรู้   ตรงกับคำที่  2
        "ใช้ปูนั่งนอน" ไม่ร้อนหนา   ตรงกับคำที่ 1
        "คำสอน , ข้อบังคับ" นับถือมา   ตรงกับคำที่ 4
        "พระราชหัตถเลขา" คำใดเอย  ตรงกับคำที่  3
ดังนั้น  รหัสที่ถอดออกมาได้ก็คือ  2143

4.  สุ่มนักเรียนขึ้นมาครั้งละ 1 คนเพื่อบอกรหัสที่ถูกต้อง  คนที่ตอบถูกครูเขียนชื่อลงในฉลากแล้วใส่ไว้ในกล่องหรือโหล

5.  ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ประมาณ 5-10 ครั้งแล้วแต่ความสนใจของนักเรียนในแต่ละห้องโดยอาจจะทำฉลากที่เขียนรายชื่อ ผู้ตอบถูกเอาไว้สำหรับหยิบแจกรางวัลตอนท้ายของกิจกรรมต่อไป

หมายเหตุ : คำกลอนนี้นำมาจากหนังสือ "ภาษา-พาสุข  เกมสนุกเสริมปัญญา" 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 43 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 527 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา