ใบงาน / แบบฝึกหัดที่มียอดดาวน์โหลดเกิน 5,000 ครั้ง (Gold)

krukrub profile image krukrub
1. รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2

ใบงาน / แบบฝึกหัดที่มียอดดาวน์โหลดเกิน 5,000 ครั้ง (Gold)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub
2.  แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile krukrub
3.  รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล

krukrub profile krukrub
4.  แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

krukrub profile krukrub
5.  รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ

krukrub profile krukrub
6.  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"

krukrub profile krukrub
7.  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"

krukrub profile krukrub
8.  แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ"

krukrub profile krukrub
9.  รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ

krukrub profile krukrub
10.  แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"

krukrub profile krukrub
11. แบบฝึกหัดระบายสีแผนที่ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile krukrub
12. แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "ประชาคมอาเซียน" ภาค 2

krukrub profile krukrub
13. แบบฝึกหัดปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile krukrub
14. แบบฝึกหัดปริศนาซ่อนคำ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile krukrub
15. แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "แต่งตัวตุ๊กตาอาเซียน"

krukrub profile krukrub
16. แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

6 ปีที่ผ่านมา
krukrub Icon แบบฝึกอ่าน - เขียน - คำพื้นฐาน ป.1 1 อ่าน 43,513 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา