ใบงาน / แบบฝึกหัดที่มียอดดาวน์โหลดเกิน 5,000 ครั้ง (Gold)

krukrub profile image krukrub
1. รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2


ความคิดเห็น
krukrub profile image krukrub
2.  แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile image krukrub
3.  รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล

krukrub profile image krukrub
4.  แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

krukrub profile image krukrub
5.  รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ

krukrub profile image krukrub
6.  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"

krukrub profile image krukrub
7.  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"

krukrub profile image krukrub
8.  แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ"

krukrub profile image krukrub
9.  รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ

krukrub profile image krukrub
10.  แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"

krukrub profile image krukrub
11. แบบฝึกหัดระบายสีแผนที่ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile image krukrub
12. แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "ประชาคมอาเซียน" ภาค 2

krukrub profile image krukrub
13. แบบฝึกหัดปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile image krukrub
14. แบบฝึกหัดปริศนาซ่อนคำ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"

krukrub profile image krukrub
15. แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "แต่งตัวตุ๊กตาอาเซียน"

krukrub profile image krukrub
16. แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
krukrub Icon แบบฝึกอ่าน - เขียน - คำพื้นฐาน ป.1 1 อ่าน 38,954 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา