รวมเกมและกิจกรรม “Flashcard ABC” (ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา)

krukrub profile image krukrub

ดาวน์โหลด Flashcard  ABC  และฉลากคำศัพท์ได้ที่นี่ http://www.mediafire.com/download/wq8x544tmxhrxoy/A2Z11.pdf
หรือ http://www.mediafire.com/download/t209qlzdwg5tw3f/A2Z11.doc


รวมเกมและกิจกรรม “Flashcard ABC”  (ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub

แบบที่ 1 : เกมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการฟังว่าคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร  (Phonics)

 

อุปกรณ์

1.  Flashcard  ABC  รวม 26 ใบ ( print ลงกระดาษหนาแล้วอาจจะนำไปเคลือบอีกชั้นให้แข็งแรง)
2.  ฉลากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  (print ลงกระดาษ A4 ตัดเป็นชิ้นๆ แล้วพับ 2 ทบ)
3.  กล่องสำหรับใส่ฉลาก

วิธีเล่น
1.  ครูแจก Flashcards ABC  ให้นักเรียนคนละ 1 ใบโดยการสับแล้วแจกคล้ายไพ่  นักเรียนจะได้รับ Flashcard คนละ 1 ใบถือไว้ในมือ

2.  ครูสุ่มหยิบฉลากคำศัพท์ขึ้นมาจากกล่องครั้งละ 1 ชิ้นเปิดมาอ่านให้นักเรียนฟัง  เช่น  ได้คำว่า “horse” เมื่ออ่านแล้วนักเรียนต้องฟังว่าคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ   นักเรียนที่ถือ Flashcard ตัว H ต้องส่งการ์ดคืนมาให้ครูและถือว่าตกรอบ

4.  ครูสุ่มหยิบฉลากคำศัพท์ขึ้นมาจากกล่องอีก 1 ชิ้นเปิดมาอ่านให้นักเรียนฟัง  เช่น  ได้คำว่า “zebra” เมื่ออ่านแล้วนักเรียนต้องฟังว่าคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ   นักเรียนที่ถือ Flashcard ตัว Z ต้องส่งการ์ดคืนมาให้ครูและถือว่าตกรอบ

5.  ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ  คนที่ถือ Flashcard ในมือเป็นคนสุดท้ายของห้องจะเป็นผู้ชนะและได้รับของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากครู

หมายเหตุ  
:  เกมนี้สำหรับห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 25 คนขึ้นไป  ถ้านักเรียนมีจำนวนมาก เช่น 40 คนต้องใช้ Flashcard 2 ชุด

krukrub profile krukrub

แบบที่ 2 : เกมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการสะกดคำและนำอักษรภาษาอังกฤษมาประสมเป็นคำ

 

อุปกรณ์

1.  Flashcard  ABC  รวม 26 ใบ ( print ลงกระดาษหนาแล้วอาจจะนำไปเคลือบอีกชั้นให้แข็งแรง)  2  ชุด
2.  กระดานและชอล์ก

วิธีเล่น
1. 
ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้ากระดานดำครั้งละ 5 คน  ครูสับและแจก Flashcards ABC  ให้นักเรียนคนละ 6 ใบโดยการสับแล้วแจกคล้ายไพ่  นักเรียนจะได้รับ Flashcard คนละ 6 ใบถือไว้ในมือ

2.  นักเรียนแต่ละคนต้องดูว่าการ์ดของตนเองทั้ง 6 ใบนั้นสามารถนำมาสร้างเป็นคำได้หรือไม่  ถ้าได้ให้เขียนคำนั้นลงบนกระดานดำและชื่อของตนเองกำกับไว้  ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

3.  ถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถนำมาสร้างเป็นคำได้สามารถเปลี่ยนตัวอักษรกับครูได้คนละ 1 ใบโดยเลือกการ์ดที่ต้องการเปลี่ยนกับครูที่ถือการ์ดที่เหลืออยู่ในมือ  ครูหยิบการ์ดที่อยู่บนสุดของกองให้กับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อให้พยายามสร้างคำศัพท์อีกครั้ง  แต่ถ้านักเรียนยังไม่สามารถนำมาสร้างเป็นคำได้ก็ให้คืนการ์ดครูแล้วกลับไปนั่งที่

3. 
ครูดำเนินกิจกรรมข้อ 1-3 แบบเดิมอีกครั้งจนครบจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้อง

4.  การตัดสินดูจากคำที่ใช้ตัวอักษรมากที่สุดบนกระดานตามที่นักเรียนเขียนไว้  คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้  ครูให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ แก่ผู้ชนะ

หมายเหตุ
 :  เกมนี้อยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยว่าจะได้การ์ดตัวอะไรและอยู่ที่ความเก่งคำศัพท์ส่วนหนึ่ง
krukrub profile krukrub

แบบที่ 3 : เกมนี้นักเรียนจะได้ฝึกสังเกตหาคู่เหมือนเหมาะสำหรับเล่นกลางแจ้งหรือพื้นที่เปิดโล่งกว้าง

 

อุปกรณ์

Flashcard  ABC  รวม 26 ใบ ( print ลงกระดาษหนาแล้วอาจจะนำไปเคลือบอีกชั้นให้แข็งแรง)  2 ชุด

วิธีเล่น
1.  ครูแจก Flashcards ABC  ให้นักเรียนคนละ 1 ใบโดยการสับแล้วแจกคล้ายไพ่  นักเรียนจะได้รับ Flashcard คนละ 1 ใบถือไว้ในมือ

2. นักเรียนแต่ละคนหาคู่เหมือนของตนเองถ้าได้แล้วให้จับมือกันแล้วนั่งลง

3.  นักเรียนคนใดไม่มีคู่ถือว่าตกรอบต้องออกจากการแข่งขัน

4. ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดิมในข้อ 1-3 อีกครั้งจนกว่าจะเหลือนักเรียน 2 คนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้

หมายเหตุ : ถ้าครูจากการ์ดแล้วนักเรียนจับคู่ไม่ได้ให้นักเรียนคืนการ์ด  ครูสับแล้วแจกใหม่อีกครั้งหนึ่ง

krukrub profile krukrub

แบบที่ 4 : เกมนี้นักเรียนจะได้ฝึกจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับเล่นกลางแจ้งหรือพื้นที่เปิดโล่งกว้าง

 

อุปกรณ์

Flashcard  ABC  รวม 26 ใบ ( print ลงกระดาษหนาแล้วอาจจะนำไปเคลือบอีกชั้นให้แข็งแรง)  2 ชุด

วิธีเล่น
1.  ครูแจก Flashcards ABC  ให้นักเรียนคนละ 1 ใบโดยการสับแล้วแจกคล้ายไพ่  นักเรียนจะได้รับ Flashcard คนละ 1 ใบถือไว้ในมือ

2. นักเรียนแต่ละคนจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างน้อยต้องมี 2 ตัวอักษรขึ้นไป  ถ้าได้แล้วให้นั่งลงแล้วเรียงการ์ดให้เป็นคำศัพท์บนพื้น  กลุ่มที่สามารถเรียงคำศัพท์ได้จะได้คนละ 1 คะแนน  (ครูอาจจะหาลูกปัด  ไม้ไอติม  หรือสิ่งอื่นๆ แทนคะแนนแจกให้แก่เด็ก)

3. นักเรียนคนใดจับกลุ่มไม่ได้จะไม่ได้รับคะแนน

4. ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดิมในข้อ 1-3 ไปเรื่อยๆ  เมื่อหมดเวลาให้นักเรียนรวมคะแนนของตนเองใครได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 41 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 524 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา