รวมเกมและกิจกรรม "บัตรตัวอักษรฟิวเจอร์บอร์ด a-z" (ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub
แบบที่ 1 : เกมคำศัพท์ปริศนา - กำจัดจุดอ่อน

อุปกรณ์
1.  กระดานแม่เหล็ก
2.  บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
3.  กระดานและชอล์ก
4.  แผ่นกระดาษเฉลยคำศัพท์ (ไม่มีก็ได้)

วิธีเล่น

1.  ครูคิดคำศัพท์ปริศนาขึ้นมา 1 คำ  เช่น  SUN  พระอาทิตย์  ครูนำบัตรตัวอักษร  S   U  N  มา 3 แผ่นแล้วนำบัตรตัวอักษรที่เป็นตัวหลอกมาอีก  17  แผ่น (หรือจำนวนตามความต้องการ)  เมื่อนำบัตรมารวมกันแล้วจะได้ 20 แผ่น

2.  ครูนำบัตรทั้ง 20 แผ่นติดลงบนกระดานแม่เหล็กแล้วให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 ฝ่ายอาจจะเป็นชาย-หญิง

3.  ครูบอกว่า  คำปริศนาคำนี้มี 3 ตัวซึ่งปนอยู่ในตัวอักษรเหล่านี้บนกระดานแม่เหล็ก  ครูให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นก่อนโดยให้เลือกตัวอักษรที่ไม่ใช่กำจัดออกไปทีละ 1 ตัวถ้าเลือกกำจัดถูกฝ่ายนั้นได้ 1 คะแนนถ้าเลือกผิดไม่ได้คะแนน  ผลัดกันเล่นสลับกันไปเรื่อยๆ  ในระหว่างช่วงกำจัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะขอตอบได้ว่าคำศัพท์ปริศนานั้นคือคำว่าอะไรถ้าถูกจะได้คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนนและเกมก็จะยุติลงแค่นั้น

4.  สุดท้ายหากเหลือบัตรตัวอักษรอยู่ 3  ตัวสุดท้ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาเรียงให้กลายเป็นคำศัพท์ให้ได้ฝ่ายนั้นก็จะได้อีก 5 คะแนน เมื่อหมดในแต่ละรอบครูนำแผ่นกระดาษเฉลยคำศัพท์โชว์ให้นักเรียนดูว่าเป็นคำนั้นจริงๆ

5.  ครูอาจจะให้เล่น 3 รอบ 3 คำหรือแล้วแต่ความสนใจของนักเรียน   เมื่อเล่นกันจนครบตามที่กำหนดให้รวมคะแนนดูฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้

krukrub profile krukrub
แบบที่ 2 : เกมสี่สหาย (Four Letters)

สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์

1. บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัว  a  d   e   r
2. กระดานเรียงคำศัพท์
3. ซองกระดาษขนาดใหญ่ หรือ ถุงกระดาษ/ผ้า


ขั้นตอน

1.  วางตัวอักษรทั้ง 4 ตัว คือ a  d  e  r  ลงบนกระดานเรียงคำศัพท์ แล้วถามนักเรียนว่ามีตัวอะไรบ้าง?  วางเรียงลำดับตามดิกชันนารี  จากนั้นบอกให้นักเรียนคิดคำขึ้นมา 1 คำโดยใช้ตัวอักษรเหล่านี้เรียงกันแล้วให้มีความหมายโดยใช้ตัวอักษร 3 ตัวหรือ 4 ตัวก็ได้  ให้เวลาคิดประมาณ 3 นาที ช่วยกันคิดก็ได้

2.  สุ่มนักเรียนขึ้นมาครั้งละ 1 คน  ให้บอกคำที่คิดได้  (มีทั้งหมด 7 คำ คือ are , read , dear , dare , era , red  และ ear)  เขียนคำเหล่านี้ลงบนกระดานพร้อมทั้งความหมาย  จากนั้นกำหนคะแนนของแต่ละคำ เช่น are 1 คะแนน , read 2 คะแนน , dear 3 คะแนน , dare 4 คะแนน , era 5  คะแนน , red 6 คะแนน , ear  8  คะแนน  เป็นต้น  กำหนดให้ครบทั้ง 7 คำ

3.  นำบัตรตัวอักษรจากกระดานเรียงคำศัพท์มาใส่ไว้ในซองกระดาษ  ลบความหมายของคำบนกระดานออกให้หมด

4.  สุ่มนักเรียนขึ้นละครั้งละ 1 คน  ให้ออกมาหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมาทีละ 1 ตัว  เช่น  หยิบได้ตัวแรกเป็นตัว r  ตัวที่ 2 ได้ตัว e  ตัวที่ 3 ได้ตัว  d  เมื่อนำมาเรียงตามลำดับก่อนหลังก็จะได้เป็นคำว่า red  ถามความหมายว่าคำนี้แปลว่าอะไร?  ถ้านักเรียนคนนั้นตอบได้ก็จะได้ไป 6  คะแนนตามที่กำหนดไว้ตอนแรก

5.  สมมติว่า  นักเรียนคนถัดมาหยิบได้ตัวแรกเป็นตัว d  ตัวที่ 2 ได้ตัว a  ตัวที่ 3 ได้ตัว  r  ตัวที่ 4 ได้ตัว e  เมื่อนำมาเรียงตามลำดับก่อนหลังก็จะได้เป็นคำว่า dare  ถามความหมายว่าคำนี้แปลว่าอะไร?  ถ้านักเรียนคนนั้นตอบได้ก็จะได้ไป 4  คะแนนตามที่กำหนดไว้ตอนแรก

6.  สมมติว่า  นักเรียนคนถัดมาหยิบตัวอักษรได้ตัวแรกเป็นตัว a  , ตัวที่ 2 ได้ตัว r  ตัวที่ 3 ได้ตัว d นำมาเรียงแล้วได้เป็น ard  ซึ่งไม่ตรงกับคำที่อยู่บนกระดานดำก็จะไม่ได้คะแนนในคำนั้น

7.  สมมติว่า  นักเรียนคนถัดมาหยิบตัวอักษรได้ตัวแรกเป็นตัว d  , ตัวที่ 2 ได้ตัว r  นำมาเรียงแล้วได้เป็น dr  ซึ่งไม่ตรงกับคำที่อยู่บนกระดานดำก็จะไม่ได้คะแนนในคำนั้น

8.  สุ่มนักเรียนขึ้นมาเล่นทีละ 1 คน  จนครบ 10 คนหรือตามความเหมาะสมโดยดูความสนใจในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเป็นหลัก  จดชื่อและคะแนนบนกระดาน  หลังเล่นจบสรุปคะแนนว่าใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้  อาจะมีการมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆ ให้แก่นักเรียนคนนั้น   

หมายเหตุ : อาจนำตัวอักษรอื่นๆ นอกจากนี้มาเล่นได้ในลักษณะเดียวกัน เช่น a  e  r   t

krukrub profile krukrub
แบบที่ 3 : เกม "Basic Scrabble"

สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์

1. กระดานแม่เหล็ก
2. บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z  จำนวน 2 ชุดหรือมากกว่า  (อาจมีสระมากกว่า 2 ชุด)
3. กระดานเรียงคำศัพท์


ขั้นตอน

1. ติดบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบสุ่มขึ้นมาติดให้เต็มกระดานแม่เหล็ก

2. ให้นักเรียนหยิบบัตรเหล่านี้ขึ้นมาเรียงบนกระดานเรียงคำศัพท์เป็นคำว่าอะไรก็ได้โดยที่กติกามีอยู่ว่า  ตัวอักษรที่ถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก  ตัวอักษรจะค่อยๆ หมดไปทีละน้อย  ทุกครั้งที่บัตรตัวอักษรถูกใช้ไปจะมีการนำบัตรตัวอักษรที่ยังไม่ได้ใช้มาติดเพิ่มทดแทนส่วนที่ขาดหายไป  คำศัพท์ที่ถูกเรียงขึ้นมาจะถูกบันทึกลงบนกระดานดำ  โดยมีกติกาอีกข้อหนึ่งว่าคำที่คิดขึ้นจะต้องไม่ซ้ำกัน

3. ผลัดกันเรียงฝ่ายละ 1 คำอาจจะสลับกันชาย – หญิง  บัตรอักษรที่ถูกใช้แล้วจะถูกนำไปไว้อีกที่หนึ่งและม่สามารถนำกลับมาใช้จนกว่าจะจบเกมนั่นคือ ไม่มีฝ่ายใดสามารถเรียงคำศัพท์ได้อีกต่อไป

4. การนับคะแนนอาจจะนับจำนวนตัวที่เรียงได้เช่น  คำว่า  cat  ได้ 3 คะแนนเพราะใช้ 3 ตัวอักษร  หรือ คำว่า bird ได้ 4 คะแนนเพราะใช้ 4 ตัวอักษร  หรืออีกแบบคือการเขียนตัวเลขคะแนนกำกับไว้ที่มุมขวาล่างคล้าย  Scrabble  ของจริงก็สามารถทำได้เช่นกัน  แต่ตัวเลขอาจจะเล็กจนเป็นที่สังเกตได้ยาก 
krukrub profile krukrub
แบบที่ 4 : เกมช่วยกันสะกดคำ

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้

  1.  บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z จำนวน 3-4 ชุด
  2.  กระดานแม่เหล็ก
  3.  ใบงาน


ขั้นตอน

 1.  แจกบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้กับนักเรียนคนละ 3-5 ใบแบบสุ่ม

 2.  ครูพูดออกเสียงคำศัพท์ที่ต้องการให้นักเรียนสะกดออกมา 1 คำ  เช่น shirt  แล้วถามว่าคำๆนี้น่าจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเป็นตัวแรก  คนไหนมีตัว s ต้องออกมาติดบัตรตัวอักษรบนกระดานแม่เหล็ก  ถ้าออกมาติดได้ถูกต้องจะได้  1 คะแนน  ติดผิดถูกทำโทษ  ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่มีนักเรียนคนใดออกมาติด  ครูจะเดินดูว่าคนใดที่มีตัว s จะถูกลงโทษ

 3.  จากนั้นให้นักเรียนเรียงตัวอักษรลำดับต่อไปนั่นคือ ตัว h  คนไหนมีตัว h ต้องออกมาติดบัตรตัวอักษรบนกระดานแม่เหล็ก  ถ้าออกมาติดได้ถูกต้องจะได้  1 คะแนน   ติดผิดถูกทำโทษ  ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่มีนักเรียนคนใดออกมาติด  ครูจะเดินดูว่าคนใดที่มีตัว h จะถูกลงโทษ

 4.  ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนหมดคำว่า shirt จบในแต่ละรอบให้นักเรียนแลกเปลี่ยนบัตรตัวอักษรกันเอง  จากนั้นขึ้นคำใหม่อีกประมาณ 4-5 คำจนเกือบหมดเวลา  หรือจนกว่านักเรียนคนใดไม่มีบัตรตัวอักษรเหลืออยู่ในมือเป็นคนแรกถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้

 5.  นักเรียนทำใบงาน  โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เล่นจากกิจกรรมที่ผ่านมา  หลังเลขข้อ  ช่องละ 1 ตัวอักษร  แล้วโยงเส้นต่อจุดให้เกิดเป็นภาพตามความหมายของคำศัพท์นั้น

ดาวน์โหลดใบงานคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?ty4az07a9lisnwy

หมายเหตุ  : กิจกรรมนี้ควรใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อยไม่เกิน 20 คน

krukrub profile krukrub
แบบที่ 5 : เกมท้าเรียงคำศีพท์

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  กระดานแม่เหล็กขนาดใหญ่
 2.  บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 3.  ฉลากกระดาษเท่ากับจำนวนนักเรียน + โหลใส่ฉลากจำนวน 2 โหล
 4.  กระดานเรียงตัวอักษร  ดังภาพ  (ไม่มีก็ได้)
 5.  ใบงาน


ขั้นตอน

 1.  ติดตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนกระดานแม่เหล็กประมาณ 15-20 ตัว  เช่น  n  i  l  r  e  d  c  h  f  a  y  m  p  u  t .....

 2.  แจกฉลากกระดาษเปล่าให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น  แล้วบอกให้นักเรียนนำอักษรที่กำหนดให้มาประสมเป็นคำที่มีความหมายเพียง 1 คำที่นักเรียนคิดว่าเป็นคำที่ยากที่สุดพร้อมเขียนแปลความหมายมาด้วย  (เช่น  นักเรียนอาจจะเขียนมาว่า  man แปลว่า  คนผู้ชาย)

 3.  นักเรียนหย่อนฉลากลงในโหลโดยแยกเป็นโหลชาย กับ โหลหญิง

 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ชายและหญิง  ครูทำการสุ่มหยิบฉลากขึ้นมาจากโหลทีละ 1 ใบเริ่มจากโหลชายหรือโหลหญิงก่อนก็ได้  เช่น  ถ้าเริ่มสุ่มหยิบฉลากจากโหลหญิง  ครูจะอ่านออกเสียงคำศัพท์ในฉลากจากโหลหญิงให้ฝ่ายชายฟัง   จากนั้นให้ฝ่ายชายส่งตัวแทนออกมาเรียงตัวอักษรให้เป็นคำๆ นั้นให้ถูกต้อง  ถ้าเรียงและแปลถูกฝ่ายชายก็จะได้ 1 คะแนน  ถ้าเรียงผิดก็จะไม่ได้คะแนน

 5.  ครูเปลี่ยนมาสุ่มหยิบฉลาก 1 ใบจากโหลชายบ้าง   ครูจะอ่านออกเสียงคำศัพท์ในฉลากจากโหลชายให้ฝ่ายหญิงฟัง   จากนั้นให้ฝ่ายหญิงส่งตัวแทนออกมาเรียงตัวอักษรให้เป็นคำๆ นั้นให้ถูกต้อง  ถ้าเรียงและแปลถูกฝ่ายหญิงก็จะได้ 1 คะแนน   ถ้าเรียงผิดก็จะไม่ได้คะแนน

 6.  ทำเช่นนี้สลับกันไปเรื่อยๆ ประมาณ 30 นาที  หลังจากนั้นสรุปคะแนนและผลแพ้ชนะ

 7.  ให้นักเรียนทำใบงาน

ดาวน์โหลดใบงานคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?53if16b53eca69b

krukrub profile krukrub
แบบที่ 6 : กิจกรรม "Write & Draw"

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ a - z
 2.  กระดานแม่เหล็ก หรือ กระเป๋าผนัง
 3.  ใบงาน


ขั้นตอน

 1.  นำมากระดานแม่เหล็กออกมาวางไว้ที่กระดานดำหรือบนโต๊ะ   ขั้นอุ่นเครื่องนำบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษมาติดไว้บนกระดาน  เช่น  a  b  e  t  l  ให้นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำตัวอักษรเหล่านี้มาเรียงกันใหม่เป็นคำว่าอะไร? โดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด  อาจจะสุ่มนักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  อาจจะให้เรียงโดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรทั้งหมดก็ได้  เช่น คำว่า  bat  แปลว่า  ค้างคาว   นักเรียนที่เรียงใหม่  อ่าน  และแปลได้ถูกโดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด 5 ตัวจะได้รับคำชมเชยจากครู  (คำตอบคือ  table แปลว่า  โต๊ะ)  จากนั้นมีคำปริศนาในลักษณะเดียวกันแบบนี้ให้ทายอีกประมาณ 3-4 คำ เช่น  chair  house  school ฯลฯ

 2.  แจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ให้นักเรียนฝึกอ่านและแปลความหมายประโยคทั้ง 5 ประโยค  ร่วมสนทนากับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในช่วงต่อไป

 3.  ขั้นหาคำที่ขาดหายไปในแต่ละข้อ  ข้อที่ 1  นำบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษมาติดไว้บนกระดาน  เช่น    m  o  n  a  w  ให้นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำตัวอักษรเหล่านี้มาเรียงกันใหม่เป็นคำว่าอะไร? โดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด  นักเรียนที่เรียงใหม่  อ่าน  และแปลได้ถูกจะได้รับคำชมเชยจากครู  (คำตอบคือ  woman แปลว่า  คนผู้หญิง)  เมื่อได้คำมาแล้วให้นักเรียนนำคำที่ได้เติมลงในข้อที่ 1   จากนั้นให้นักเรียนอ่านและแปลประโยคที่ 1  พร้อมๆ กัน

 4.  ข้อที่ 2  นำบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษมาติดไว้บนกระดาน  เช่น  i  r  t  a  b  b  ให้นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำตัวอักษรเหล่านี้มาเรียงกันใหม่เป็นคำว่าอะไร? โดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด  อาจจะสุ่มนักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  นักเรียนที่เรียงใหม่  อ่าน  และแปลได้ถูกจะได้รับคำชมเชยจากครู  (คำตอบคือ  rabbit แปลว่า  กระต่าย)  เมื่อได้คำมาแล้วให้นักเรียนนำคำที่ได้เติมลงในข้อที่ 2   จากนั้นให้นักเรียนอ่านและแปลประโยคที่ 2  พร้อมๆ กัน

 5.  ข้อที่ 3  นำบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษมาติดไว้บนกระดาน  เช่น  e  s  a  k  n  s  ให้นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำตัวอักษรเหล่านี้มาเรียงกันใหม่เป็นคำว่าอะไร? โดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด  อาจจะสุ่มนักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  (คำตอบคือ  snakes แปลว่า  งูหลายตัว)  เมื่อได้คำมาแล้วให้นักเรียนนำคำที่ได้เติมลงในข้อที่ 3   จากนั้นให้นักเรียนอ่านและแปลประโยคที่ 3  พร้อมๆ กัน  ครูอธิบายว่า   เหตุใดคำที่มาเติมในช่องว่างข้อที่ 3  ต้องเติม s ?  ,  คำที่ขึ้นต้นประโยคต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ

 6.  ทำแบบนี้จนครบทั้ง 5 ข้อ  จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปต่อเติมลงไปในภาพที่กำหนดให้ถูกต้องทั้งตำแหน่ง  จำนวน  สี  ฯลฯ  (คำที่นำมาเติมในแต่ละข้อครูเป็นผู้กำหนดเองปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละห้อง/ระดับ)  แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

คลิกข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดใบงานจ้ะ
http://www.mediafire.com/?8ls8hohoaylc4d3

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 43 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 527 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา