เกมบิงโกคำศัพท์ A - Z จากสื่อฟิวเจอร์บอร์ด (ช่วงชั้นที่ 1-2)

krukrub profile image krukrub
อุปกรณ์

1. แผ่นเกมบิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษดังรูป

2. กระดาษ post-it 2 สี เช่น สีเขียว กับ สีชมพู

3. ชีทเกมกระดาษ A4 ดาวน์โหลดได้จากที่นี่......

แบบที่ 1 : เติมตัวอักษรที่ขาดหายไป : http://www.mediafire.com/download/28paoyvd5fsd3rh/vocabgame.doc

แบบที่ 2 : บอกตัวอักษรขึ้นต้นของภาพที่กำหนด : http://www.mediafire.com/download/pbqparixbdup71t/vocabgame2.docวิธีเล่น

1. ติดแผ่นเกมบิงโกทั้ง 3 แผ่นบนกระดานดำโดยใช้เทปกาวสองหน้าติด

2. แจกชีทเกมกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนในห้องคนละ 1 แผ่น

3. แบ่งฝ่ายชาย-หญิง ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเล่นก่อนทีละคน โดยให้เลือกข้อที่จะเล่นโดยดูจากกระดาษ A4 บอกข้อที่จะเล่น แล้วบอกคำตอบ เช่น ข้อ 37. _ey  คำตอบคือ k  ถ้าตอบถูกครูติดกระดาษ post-it (สีเขียว) ลงบนตัวอักษรนั้น (k) ในแผ่นเกมฟิวเจอร์บอร์ดบนกระดานดำ

4. ผลัดให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นบ้าง โดยให้คนใดคนหนึ่งเลือกข้อที่จะเล่นโดยดูจากกระดาษ A4 บอกข้อที่จะเล่น แล้วบอกคำตอบ เช่น ข้อ 6. s_im คำตอบคือ w  ถ้าตอบถูกครูติดกระดาษ post-it (สีชมพู) ลงบนตัวอักษรนั้น (w) ในแผ่นเกมฟิวเจอร์บอร์ดบนกระดานดำ

5. สลับกันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ติดกระดาษ post-it สีเดียวกันเรียงกันเป็นแถว 3 ช่องอาจจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง ถือว่าบิงโกและได้ 1 คะแนน เมื่อบิงโกแล้วครูดึงเอากระดาษ post-it ทั้ง 3 ช่องออกแต่ยังสามารถติดได้ใหม่ใน 3 ช่องเดิมนั้นๆ

6. ดำเนินกิจกรรมประมาณ 30 นาทีแล้วรวมคะแนน ฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ

เกมบิงโกคำศัพท์ A - Z จากสื่อฟิวเจอร์บอร์ด (ช่วงชั้นที่ 1-2)

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 44 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 527 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา