**เปิดสอบแล้ววว!!!** กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558

Famez profile image Famez
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558 
----------------------------
จำนวน 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
 
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป้นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558 จำนวน 200 คน ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จึง ให้สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดดำเนินการคัดเลือกรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ชื่อตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีดังนี้
1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2) มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และมีใจอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ตำบล มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี
 
วิธีการคัดเลือก
ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการคัดเลือกฯ ตามจำนวนที่จัดสรรให้จังหวัด โดยดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
 
รายการจัดสรรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558 ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ครับ
1) กระบี่........................ จำนวน 3 อัตรา
2) กาญจนบุรี..................จำนวน 2 อัตรา
3) กาฬสินธุ์....................จำนวน 4 อัตรา
4) กำแพงเพชร...............จำนวน 4 อัตรา
5) ขอนแก่น....................จำนวน 3 อัตรา 
6) จันทบุรี.......................จำนวน 1 อัตรา
7) ฉะเชิงเทรา..................จำนวน 3 อัตรา
8) ชลบุรี..........................จำนวน 1 อัตรา
9) ชัยนาถ........................จำนวน 1 อัตรา
10) ชัยภูมิ........................จำนวน 2 อัตรา
11) ชุมพร.........................จำนวน 1 อัตรา
12) เชียงราย.....................จำนวน 2 อัตรา
13) เชียงใหม่....................จำนวน 2 อัตรา
14) ตรัง............................จำนวน 1 อัตรา
15) ตราด..........................จำนวน 1 อัตรา
16) ตาก............................จำนวน 1 อัตรา
17) นครนายก....................จำนวน 1 อัตรา
18) นครปฐม......................จำนวน 1 อัตรา
19) นครราชสีมา.................จำนวน 7 อัตรา
20) นครพนม......................จำนวน 3 อัตรา
21) นครสวรรค์....................จำนวน 5 อัตรา
22) นนทบุรี........................จำนวน 1 อัตรา
23) นครศรีธรรมราช.............จำนวน 3 อัตรา
24) นราธิวาส.......................จำนวน 28 อัตรา
25) น่าน..............................จำนวน 3 อัตรา
26) บึงกาฬ..........................จำนวน 1 อัตรา
27) บุรีรัมย์..........................จำนวน 2 อัตรา
28) ปทุมธานี.......................จำนวน 1 อัตรา
29) ประจวบคีรีขันธ์...............จำนวน 1 อัตรา
30) ปราจีนบุรี.......................จำนวน 2 อัตรา
31) ปัตตานี..........................จำนวน 18 อัตรา
32) พระนครศรีอยุธยา............จำนวน 2 อัตรา
33) พะเยา............................จำนวน 1 อัตรา
34) พังงา..............................จำนวน 1 อัตรา
35) พัทลุง.............................จำนวน 1 อัตรา
36) พิจิตร..............................จำนวน 1 อัตรา
37) พิษณุโลก........................จำนวน 2 อัตรา
38) เพชรบุรี...........................จำนวน 2 อัตรา
39) เพชรบูรณ์........................จำนวน 1 อัตรา
40) แพร่.................................จำนวน 3 อัตรา
41) ภูเก็ต...............................จำนวน 1 อัตรา
42) มหาสารคาม......................จำนวน 2 อัตรา
43) มุกดาหาร..........................จำนวน 1 อัตรา
44) แม่ฮ่องสอน.......................จำนวน 1 อัตรา
45) ยโสธร...............................จำนวน 1 อัตรา
46) ยะลา.................................จำนวน 3 อัตรา
47) ร้อยเอ็ด.............................จำนวน 2 อัตรา
48) ระนอง................................จำนวน 5 อัตรา
49) ระยอง................................จำนวน 1 อัตรา
50) ราชบุรี.................................จำนวน 1 อัตรา
51) ลพบุรี.................................จำนวน 1 อัตรา
52) ลำปาง.................................จำนวน 3 อัตรา
53) ลำพูน..................................จำนวน 1 อัตรา
54) เลย.....................................จำนวน 4 อัตรา
55) ศรีสะเกษ..............................จำนวน 2 อัตรา
56) สกลนคร...............................จำนวน 2 อัตรา
57) สงขลา..................................จำนวน 7 อัตรา
58) สตูล.....................................จำนวน 1 อัตรา
59) สมุทรปราการ.........................จำนวน 2 อัตรา
60) สมุทรสงคราม........................จำนวน 2 อัตรา
61) สมุทรสาคร............................จำนวน 1 อัตรา
62) สระแก้ว.................................จำนวน 1 อัตรา
63) สระบุรี...................................จำนวน 2 อัตรา
64) สิงห์บุรี..................................จำนวน 1 อัตรา
65) สุโขทัย.................................จำนวน 3 อัตรา
66) สุพรรณบุรี.............................จำนวน 1 อัตรา
67) สุราษฎร์ธานี...........................จำนวน 3 อัตรา
68) สุรินทร์...................................จำนวน 4 อัตรา
69) หนองคาย..............................จำนวน 1 อัตรา
70) หนองบัวลำภู...........................จำนวน 1 อัตรา
71) อ่างทอง.................................จำนวน 1 อัตรา
72) อำนาจเจริญ............................จำนวน 1 อัตรา
73) อุดรธานี..................................จำนวน 3 อัตรา
74) อุตรดิตถ์..................................จำนวน 1 อัตรา
75) อุทัยธานี..................................จำนวน 1 อัตรา
76) อุบลราชธานี.............................จำนวน 9 อัตรา
 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 อัตรา

 
วิธีสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่แจ้งรับสมัครในรายการจัดสรร หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2141-6149
 
ข้อมูลการติดต่อ
กรมการพันาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โทร. 0-2141-6149
โทรสาร. 0-2143-8912
 
**ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ**

คลิกไฟล์แนบ : http://www.cddubon.net/Files/new570813212952.pdf

คลิกที่นี่ เพื่อเข้ามชมลิงค์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ทั่วประเทศ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


[[[จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน]]]
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน _อสพ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 ประชาคมอาเซียน   ราคา 999 บาท
 


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ 
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา