**((เปิดสอบ))**สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(8-26 กันยายน 2557)

Famez profile image Famez
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)


ประกาศ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 
1.1. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน) 
1.4  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
2.1. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยและปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
2.2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (70 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) 
 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (30 คะแนน) 
 
2.4 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard
 
เปิดรับสมัคร
 
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557


เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.72 MB )

[[จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงคมนาคม]]
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 ประชาคมอาเซียน ราคา 999 บาท รวมems


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา