**[[เปิดสอบ]]**ปตท.บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

Famez profile image Famez
ปตท.รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี 21,000 บาท -

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ 
 
โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกาลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้ง มีกาหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในปี 2558 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
 

1) พนักงานบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ : 
     - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือการเงิน (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
     - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
     - ผู้มีทักษะและความสามารถในการทาบัญชี มีประสบการณ์ทางด้านการทาบัญชี สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2) พนักงานพัสดุและจัดหา 1 ตำแหน่ง
   วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ : 
     - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
     - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
     - ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อหรืองานพัสดุ และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรมจัดซื้อ เช่น SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3) พนักงานบุคคลและงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง
   วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ : 
     - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
     - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
     - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 
เงินเดือนและสวัสดิการ
     สวัสดิการ: อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพนักงานของ ปตท.
     เงินเดือน
     - ปริญญาตรี 21,000 บาท
     - ปริญญาโท 26,000 บาท
 
การสมัครและการสอบ
ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
   1) สมัครออนไลน์ทาง Website : www.pttgrp.com/erecru/Default_Apply.aspx
   2) Scan เอกสารทั้งหมดส่งทางอีเมล์ที่ [email protected] (การส่งต่อครั้งขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB)
   3) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้
       โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก 
       สานักงานชั่วคราวโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (PTT Terrace)
       บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
       เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
       ส่งถึง : คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง
   4) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
   5) โครงการจะแจ้งผลการพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่ส่งมาให้เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์และ หรือข้อเขียนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ผู้สมัครที่อยู่ในต่างประเทศจะดาเนินการสอบ และสัมภาษณ์ โดยการ Skype
   6) ผู้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง อีเมล์: [email protected]
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://kwit.pttplc.com/apply_job1.html>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ ราคา 999 บาท รวมems


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา