เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
ข้อความที่ 20 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ความคิดเห็น
taanaa profile taanaa
รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
arm17808 profile arm17808
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
taanaa profile taanaa
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ของ ปวงชนชาวไทย
taanaa profile taanaa
เราเกิดเรากินบน แผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุ กบ้านเราเรียกท่ านว่า พ่อสยาม
taanaa profile taanaa
ทรงเป็นพระมิ่งข วัญแห่งทวยราษฎร ์ ข้าพระบาทกลั่นอ ักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติส ักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ
taanaa profile taanaa
พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
ammyrtsd1250 Icon กรม พัฒนา 1 อ่าน 195 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
asusdoca Icon เดินตามแนวทางพ่อ อ่าน 527 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
asusdoca Icon คนไทยรักสถาบัน 1 อ่าน 1,491 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 664 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 1,907 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา