เก็งๆ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี58

sobtid profile image sobtid

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 

บัดนี้ - 5 มี.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 05 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

 

สรุประเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

 

นิติกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าพนักงานธุรการ
- อื่นๆ

 

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา