[[[SHEET!!!]]] แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลนครตรัง ใหม่ล่าสุด

examst profile image examst


แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลนครตรัง ใหม่ล่าสุด  
โทร. 089-4220125   Line ID. 0894220125 

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!  
http://korsobthai.com/index.php?topic=2249.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

     - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล 
     - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
     - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน 
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ 
     - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 
     - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
     - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
...เลือกตามตำแหน่งที่สอบ...
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125    Line :   0894220125   
E-Mail : exam.st@hotmail.com    

(1)  ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท  
(2)  หนังสือ ภาค ก. 1 เล่ม แถม VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ราคา 999 บาท   
(3)  หนังสือ ภาค ข. 1 เล่ม แถม MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 999 บาท    
(4)  ชุดติว DVD เตรียมสอบท้องถิ่น + หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 บาท    
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น 
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0


[[[SHEET!!!]]] แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลนครตรัง ใหม่ล่าสุด

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน