สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)

attorney285 profile image attorney285
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1102352-6817477-สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ+(Blueprints+for+Essay+Writing+in+English).html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_1102352_th 

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)

รหัสสินค้า: 005177
ราคา: 210.00 บาท
รายละเอียด:
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)
ผู้แต่ง : วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : 2558
จำนวนหน้า: 208 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน

คำนำผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ผู้อ่านชาวไทยด้วยขนาดเล่มที่สะดวกพกพาและเอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้ระยะเวลาอันมีจำกัด ผู้เขียนจึงได้บรรจุ essays ที่ใช้ในแวดวงวิชาการ พร้อมนำเสนอทฤษฎีี แผนภาพประกอบความเข้าใจ ตัวอย่างงานเขียนในแต่ละประเภท รวมทั้งได้แทรกเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการเขียนและข้อควรระวังทางการเขียน รวมถึงการแนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถนำไปต่อยอดศึกษาเองได้ต่อไปในอนาคต

เนื้อหาโดยย่อ
“หนังสือที่สอนการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเรื่องนี้อ่านเข้าใจง่ายสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเขียนโดยมีรูปแบบโครงสร้าง สำนวน และตัวอย่างที่ชัดเจนและทันสมัย สิ่งสำคัญซึ่งทำให้หนังสือโดดเด่น คือ เกณฑ์การประเมินที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของความเรียงซึ่งผู้ฝึกฝนการเขียนความเรียง 
จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ 
ผู้อำนวยการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแม้เป็นเจ้าของภาษาเองยังไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองด้วยแล้ว ถ้าอยากจะเขียนเรียงความให้ดีต้องมีความพยายามมากกว่าเจ้าของภาษาเป็นหลายเท่าตัว ซึ่งนอกจากการสะสมความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้แตกฉานและรู้จักหน้าที่ตำแหน่งของคำในภาษาอังกฤษ รวมถึงรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษมากพอสมควรแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือ หลักในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนนั่นเอง 
แม้ใครหลายคนจะบอกว่า การเขียนเป็นเรื่องของศิลปะ ไม่มีกฎมีเกณฑ์ตายตัว แต่สำหรับผู้เริ่มต้นก็ควรจะมีหลักการเขียนที่ถูกต้อง กระชับ และรู้จักการลำดับความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอน ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังปัญหาที่มักพบบ่อยในการเขียน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถค้นหาได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะผู้เขียนเป็นนักวิจัยทางด้านภาษาที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจปัญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ถ้าเป็นนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปก็จะได้ทั้งหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหา 
ที่พบบ่อย ๆ จนสามารถพัฒนาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือสำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชานี้ ก็จะได้แนวทางและทราบปัญหาที่แท้จริงในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาจนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และนักเขียนประจำคอลัมน์ English Today หนังสือพิมพ์มติชน 

การเขียนความเรียง (essay) ภาษาอังกฤษ จัดเป็นทักษะการเขียนที่จำเป็นอย่างยิ่งในหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีหนังสือทางด้านการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากของทางต่างประเทศ บ้างก็แบ่งออกเป็นชุดหนังสือหลาย ๆ เล่ม หรือรวมเป็นเล่มเดียวขนาดหนาใหญ่เท่าสารานุกรมที่มีราคาค่อนข้างสูงและอาจจะไม่ได้สอดรับกับปัญหาทางด้านการเขียนที่พบในกลุ่มผู้เรียน 
ชาวไทยโดยตรง 
เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่านชาวไทยด้วยขนาดเล่มที่สะดวกพกพาและเอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้ระยะเวลาอันมีจำกัด ผู้เขียนจึงได้บรรจุ essays ที่ใช้ในแวดวงวิชาการ พร้อมนำเสนอทฤษฎีี แผนภาพประกอบความเข้าใจ ตัวอย่างงานเขียนในแต่ละประเภท รวมทั้งได้แทรกเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการเขียนและข้อควรระวังทางการเขียน รวมถึงการแนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถนำไปต่อยอดศึกษาเองได้ต่อไปในอนาคต 
หนังสือ BLUEPRINTS for ESSAY WRITING in ENGLISH 
? พิมพ์เขียว (blueprints) หรือรวมมิตรเป็นสูตรสำเร็จทางการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่เตรียมตัวสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS และ TOEFL) และผู้ที่ สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางทักษะการเขียนความเรียงเป็นภาษาอังกฤษ 
? ใบเบิกทางต่อยอดความมั่นใจในการเขียน ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ที่ท่านผู้อ่านจะได้รับ สามารถนำทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในทักษะการเขียนระดับที่สูงขึ้น
อย่าลังเลที่จะเขียน เมื่อพร้อมแล้ว อย่ารั้งรอ “เริ่ม” (เขียน)... 
...เพราะเคล็ดลับของความสำเร็จอยู่ที่การเริ่มลงมือทำ... 
“The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_1102352_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (Blueprints for Essay Writing in English)

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

attorney285 Icon Perfect English Grammar รหัสสินค้า : 005182 อ่าน 275 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
attorney285 Icon Perfect English Grammar อ่าน 306 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา