ทีเส็บแถลงผลการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาส 2 ปี 2562

punkik profile image punkik

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

www.tceb.or.th  

วันพุธ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น.            

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายจิรุตถ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูล ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง M4 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์     

----------------------------------------  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี            ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร     โทรศัพท์ 02 694 6009                  อีเมล์ [email protected]

นางสาวสมกมล รุ่งเรืองพัฒนา      ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร            โทรศัพท์ 02 694 6000 ต่อ 6156    อีเมล์ [email protected]

นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ      บริษัท วิเสจ จำกัด                      โทรศัพท์ 02 616 6749-50                                  

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
punkik Icon ทีเส็บ จัดแถลงข่าว MICE Standards Day 2020 อ่าน 7 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา