ทีเส็บแถลงข่าวการจัดงาน TIME 2019

punkik profile image punkik

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

www.tceb.or.th  

 

วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.            

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019 โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานผู้แทนพันธมิตร ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส และ BMW เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูล ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเบเวอร์รี่ฮิล 1-2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ     

----------------------------------------  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี            ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร       โทรศัพท์ 02 694 6000                 อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์              ผู้ปฏิบัติการอาวุโส                       โทรศัพท์ 02 694 6091               อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ                 บริษัท วิเสจ จำกัด                     โทรศัพท์ 02 616 6749-50         

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
miniming Icon N.Y. Lawsuit To Dissolve NRA Targets Troubled Gun Group Once Seen As Unstoppable อ่าน 5 1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
miniming Icon iOS 14 Public Beta 4 Brings A New TV Widget อ่าน 3 1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
miniming Icon Google Pixel Watch Incoming? New Fitbit? Google Order For Chip Hints At Wearables อ่าน 11 2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
miniming Icon Age Discrimination And Covid-19: What Are The Rights Of Older Employees? อ่าน 9 3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
miniming Icon Xbox Finally Gets Long-Awaited New HDR Graphics Feature อ่าน 10 3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา