การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562

examst profile image examst

#สมัครงานราชการ# การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562  วิศวกร 4 (โยธา),วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม),วิศวกร 4 (ไฟฟ้า),สถาปนิก 4,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบัญชี 4,นักวิเคราะห์ระบบงาน 4,บุคลากร 4 ,เศรษฐกร 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์),นักบริหารงานพัสดุ 4,ช่างโยธา 3,นักวิทยาศาตร์ 4,นิติกร 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 

 
 
<<<ประกาศ>>> การประปาส่วนภูมิภาค
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา)
ตำแหน่ง วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)
ตำแหน่ง สถาปนิก 4
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักบัญชี 4
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน 4
ตำแหน่ง บุคลากร 4 
ตำแหน่ง เศรษฐกร 4
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4
ตำแหน่ง ช่างโยธา 3
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 4
ตำแหน่ง นิติกร 4
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4
 
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***

วิธีการสมัครงานข้าราชการ การประปาส่วนภูมิภาค สมัครออนไลน์
รายวิชาตามสารบัญ ดังนี้...
แนวข้อสอบวิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบวิศวกร 4 (ไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบสถาปนิก 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบบุคลากร 4  การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างโยธา 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบนักวิทยาศาตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 4  การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
 
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ /  Line : 0894220125
E-Mail : exam.st@hotmail.com

ไฟล์  PDF ราคา  399 บาท
หนังสือ  + MP3  ราคา 999 บาท 
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย  428-2-29359-0
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน