สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการ ทำหน้าที่งานดับเพลิง สอ.1 รวม 118 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ส.ค. 62

examst profile image examst

#สมัครงานราชการ# สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 118 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562

 
 
<<<ประกาศ>>> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  จำนวน 118 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562 
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่งานดับเพลิง สอ.1 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 118 อัตรา 
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมัครออนไลน์
รายวิชาตามสารบัญ ดังนี้...
แนวข้อสอบนัผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่งานดับเพลิง สอ.1 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
 
สนใจสอบถามข้อมูล :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ /  Line : 0894220125
E-Mail : exam.st@hotmail.com
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน