"สี (Color)"กับการออกแบบโลโกแบรนด์สินค้า

Billionplus profile image Billionplus

"สี (Color)"กับการออกแบบโลโกแบรนด์สินค้า

เราสินค้าหรือโลโก้ คือการออกแบบชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ที่จะแสดงด้วยตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผู้ผลิต ซึ่งจะมีลักษณะที่โดดเด่น ชัดเจน เหมาะสม และสามารถจดจำได้ง่ายบทความ | สีกับการออกแบบโลโกในการทำธุรกิจประเภทตราสินค้าหรือโลโก้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจที่จะช่วยสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์สินค้านั้นๆและยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปสามารถจดจำแบรนด์สินค้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการที่จะออกแบบโลโก้ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่โดดเด่น และความเหมาะสมของสินค้าแล้ว การใช้สีก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้และยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยเว็บไซต์ Logodesignpros.com ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ไว้ว่า การเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมกับแบรนด์สินค้านั้น สามารถเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจถึงแบรนด์สินค้าได้มากถึง 73% และยังช่วยทำให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นจดจำแบรนด์สินค้าได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 80% ซึ่งสีที่นำมาใช้ในการออกแบบโลโก้ในแต่ละสีสามารถสื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน เช่น 

• สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน

 สีฟ้า= ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น

 สีดำ = ความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย

 สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย

 สีเทา= ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง

 สีน้ำตาล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย

 สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ

 สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา

• สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน

 สีชมพู = ความอ่อนหวาน นุ่มนวล

ซึ่งในจำนวนสีตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่า สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สีฟ้า แต่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา แต่ผลสำรวจกลับพบว่า สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน ส่วนการออกแบบโลโก้ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูเสมอไป เนื่องจากผลสำรวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชื่นชอบมากที่สุดคือ สีฟ้า และลำดับถัดไปคือ สีม่วง  สิ่งสำคัญที่นักออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้จะต้องคำนึงถึงคือ ตราสินค้าหรือโลโก้ต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย อ่านออก สื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รูปแบบของตราสินค้าและโลโก้ ควรมีรูปแบบที่แปลกใหม่ หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ซ้ำซาก หรือมีความคล้ายคลึงกันกับแบรนด์สินค้าอื่นๆ ซึ่งในการออกแบบที่มีความแปลกใหม่ จะช่วยสร้างความโดดเด่นสะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์สินค้าคู่แข่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Canvas Print 

Billion Plus ขอบคุณบทความดีๆจากนิตยาสาร Graphics&Sign Magazine by TABDAความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา