ชีวิตคนวัยทำงานกับความคุ้มครองสวัสดิภาพ

winnerkenner profile image winnerkenner

 ในชีวิตคนวัยทำงานซึ่งเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ยาวนานที่สุด มากกว่าวัยอื่นๆของมนุษย์ เส้นทางชีวิตการเลี้ยงชีพตั้งแต่ทำงาน

หาเงินเลี้ยงตัวเองอย่างมุมานะ ได้สร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีให้เป็นจริง+ได้ภูมิใจในความสำเร็จ แต่ถึงอย่างนั้นการที่คนวัยนี้

จะสามารถไปถึงเส้นชัยชีวิตเหล่านั้น พื้นฐานสำคัญที่เขาควรได้รับหนึ่งในนั้นก็คือ ความคุ้มครองด้านสวัสดิภาพแรงงาน 

ให้กับทุกคนด้วย

 

 เนื่องจากว่าคนวัยทำงานแม้จะมีประกันสังคม+กฎหมายแรงงานเข้ามาควบคุมแล้ว แต่เมื่อสำรวจเชิงลึกในสังคมโดยรวม

จะพบว่า การคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้คนทำงานเกิดความมั่นใจในองค์กรและแสดงถึง

ความภักดีอย่างมั่นใจได้ อันที่จริงทรัพยากรคนวัยนี้เริ่มส่งสัญญาณที่ลดน้อยลงแล้ว เนื่องจากคนรุ่นใหม่บางส่วนหันไปสู่ชีวิต

แบบแรงงานนอกระบบ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังไร้ประสบการณ์บริหาร ส่งผลเสียต่อชีวิตที่เดินผิดทาง ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถ

มีคุณภาพชีวิตที่ได้ภายใต้เศรษฐกิจย่ำแย่ตอนนี้

 

 ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับคนวัยทำงานรุ่นใหม่ให้มองเห็นเส้นทางการทำงานในระบบมากขึ้น แน่นอนว่าเรื่องนี้ทุกภาคส่วน

จำเป็นต้องช่วยกันสร้างให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ภาครัฐเองก็ต้องเป็นหัวแรงสร้างสังคม+เศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้ ส่วนภาคเอกชน

ก็ควรริเริ่มสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทุกคน ให้คนวัยทำงานรุ่นใหม่เข้าใจถึงความสำคัญในการทำงานอย่างมีความสุข

นั่นเอง นอกจากนี้ การคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานด้วยวิธี ประกันกลุ่ม ก็เป็นตัวเลือกที่ดีช่วยให้เขาได้เห็นถึงความสำคัญของ

ตัวเองมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มความสบายใจที่ได้ทำงานที่ภาคภูมิใจครับความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
clubphone Icon รับซื้อ ขาย iphone 11 pro max มือสอง เชียงใหม่ อ่าน 7 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
cartoonhunter Icon ขายหนังสือมือสอง อ่าน 5 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา