พิธีเปิดงาน Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019)

punkik profile image punkik

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) www.tceb.or.th  

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยยุทธศาสตร์ไมซ์” (Thailand’s Opportunity: Asia’s Top MICE Destination) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-10.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์เอและบี โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน TMF ในช่วงบ่ายวันเดียวกันระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องคันธวาส ชั้น 4 โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย มร.ไค ฮัทเทนดอฟ กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI) และนายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) เป็นผู้ให้ข้อมูล  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000   อีเมล์ [email protected] นางสาวขวัญชนก อดทน       ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล์ [email protected] นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ   บริษัท วิเสจ จำกัด          โทรศัพท์ 02 616 6749-50  

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
12 วันที่ผ่านมา