งานแถลงข่าว IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019

punkik profile image punkik

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) www.tceb.or.th  

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นประธานแถลงข่าว “ทิศทางการสร้างความร่วมมือให้กับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน และการจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019” ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 11 ชั้น 22 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี     ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000        อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.th นางสาวปนิยดา มุลาลินน์        ผู้ปฏิบัติการอาวุโส                โทรศัพท์ 02 694 6091         อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th บริษัท วิเสจ จำกัด นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ   โทรศัพท์ 02 616 6749-50

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา