รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

testthai1 profile image testthai1
จำนองบ้านพร้อมที่ดิน จากบริษัทโดยตรง รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนำโฉนดที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองอาคารพาณิชย์ จำนองอพาร์ทเม้นท์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า 
 
ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ย 1.25-1.90% ต่อเดือน  (ขึ้นอยู่กับชนิด สภาพ ทำเลที่ตั้งของหลักทรัพย์) 


ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)


 

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก - จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง - ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

 

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดิน รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา รับจำนองบ้าน รับจำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนำโฉนดที่ดิน 
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดิน
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

 

 


รับจำนองบ้านนครพนม
รับจำนองบ้านบึงกาฬ
รับจำนองบ้านสกลนคร
รับจำนองบ้านมุกดาหาร
รับจำนองบ้านอุบลราชธานี
รับจำนองบ้านหนองคาย
รับจำนองบ้านอำนาจเจริญ
รับจำนองบ้านหนองบัวลำภู
รับจำนองบ้านศรีสะเกษ
รับจำนองบ้านอุดรธานี
รับจำนองบ้านยโสธร
รับจำนองบ้านเลย
รับจำนองบ้านกาฬสินธุ์
รับจำนองบ้านร้อยเอ็ด
รับจำนองบ้านมหาสารคาม
รับจำนองบ้านสุรินทร์
รับจำนองบ้านขอนแก่น
รับจำนองบ้านอำนาจเจริญ
รับจำนองบ้านบุรีรัมย์
รับจำนองบ้านชัยภูมิ
รับจำนองบ้านโคราชนครราชสีมา
รับจำนองบ้านเชียงใหม่
รับจำนองบ้านเพชรบูรณ์
รับจำนองบ้าน-เชียงราย
รับจำนองบ้านแม่ฮ่องสอน
รับจำนองบ้านพะเยา
รับจำนองบ้านลำพูน
รับจำนองบ้านน่าน
รับจำนองบ้านลำปาง
รับจำนองบ้านพิษณุโลก
รับจำนองบ้านแพร่
รับจำนองบ้านอุตรดิตถ์
รับจำนองบ้านตาก
รับจำนองบ้านกำแพงเพชร
รับจำนองบ้านพิจิตร
รับจำนองบ้านนครสวรรค์
รับจำนองบ้านอุทัยธานี
รับจำนองบ้านชัยนาท
รับจำนองบ้านลพบุรี
รับจำนองบ้านสิงห์บุรี
รับจำนองบ้านสุโขทัย
รับจำนองบ้านปราจีนบุรี
รับจำนองบ้านสระบุรี
รับจำนองบ้านนครนายก
รับจำนองบ้านนครปฐม
รับจำนองบ้านอ่างทอง
รับจำนองบ้านราชบุรี
รับจำนองบ้านสุพรรณบุรี
รับจำนองบ้านอยุธยา
รับจำนองบ้านสมุทรสงคราม
รับจำนองบ้านสมุทรปราการ
รับจำนองบ้านสมุทรสาคร
รับจำนองบ้านสระแก้ว
รับจำนองบ้านตราด
รับจำนองบ้านจันทบุรี
รับจำนองบ้านระยอง
รับจำนองบ้านชลบุรี
รับจำนองบ้านฉะเชิงเทรา
รับจำนองบ้านเพชรบุรี
รับจำนองบ้านชุมพร
รับจำนองบ้านระนอง
รับจำนองบ้านสุราษฎร์ธานี
รับจำนองบ้านนครศรีธรรมราช
รับจำนองบ้านพังงา
รับจำนองบ้านกระบี่
รับจำนองบ้านตรัง
รับจำนองบ้านพัทลุง
รับจำนองบ้านภูเก็ต
รับจำนองบ้านสงขลา
รับจำนองบ้านคลองตัน
รับจำนองบ้านจรัญสนิทวงศ์
รับจำนองบ้านดาวคะนอง
รับจำนองบ้านดินแดง
รับจำนองบ้านธนบุรี
รับจำนองบ้านนวนคร
รับจำนองบ้านนวลจันทร์
รับจำนองบ้านบางนา
รับจำนองบ้านปทุมวัน
รับจำนองบ้านประชาชื่น
รับจำนองบ้านประตูน้ำ
รับจำนองบ้านปิ่นเกล้า
รับจำนองบ้านพระราม 2
รับจำนองบ้านพระราม 9
รับจำนองบ้านเพชรเกษม
รับจำนองบ้านรัชดาภิเษก
รับจำนองบ้านรัชโยธิน
รับจำนองบ้านรามคำแหง
รับจำนองบ้านวังหิน
รับจำนองบ้านวัชพล
รับจำนองบ้านสะพานควาย
รับจำนองบ้านสาธุประดิษฐ์
รับจำนองบ้านสามเสน
รับจำนองบ้านสีลม
รับจำนองบ้านสุขาภิบาล
รับจำนองบ้านสุขุมวิท
รับจำนองบ้านสุทธิสาร
รับจำนองบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
รับจำนองบ้านอ่อนนุช
รับจำนองบ้านปากเกร็ด
รับจำนองบ้านบางใหญ่
รับจำนองบ้านคลองหลวง
รับจำนองบ้านธัญบุรี
รับจำนองบ้านลาดหลุมแก้ว
รับจำนองบ้านลำลูกกา
รับจำนองบ้านสามโคก
รับจำนองบ้านหนองเสือ
รับจำนองบ้านกระทุ่มแบน
รับจำนองบ้านบางพลี
รับจำนองบ้านบางบ่อ
รับจำนองบ้านพระประแดง
รับจำนองบ้านพุทธมณฑล
รับจำนองบ้านสามพราน
รับจำนองบ้านเมืองหัวหิน
รับจำนองบ้านบางรัก
รับจำนองบ้านสาธร
รับจำนองบ้านเซนส์หลุยส์
รับจำนองบ้านสาธุประดิษฐ์
รับจำนองบ้านบางแค
รับจำนองบ้านภาษีเจริญ
รับจำนองบ้านปิ่นเกล้า
รับจำนองบ้านจรัญ
รับจำนองบ้านบรมราชชนนี
รับจำนองบ้านบางพลัด
รับจำนองบ้านบางอ้อ
รับจำนองบ้านบางกอกน้อย
รับจำนองบ้านบางกอกใหญ่
รับจำนองบ้านคลองสาน
รับจำนองบ้านอิสรภาพ
รับจำนองบ้านสาธร
รับจำนองบ้านสวนผัก
รับจำนองบ้านทุ่งมังกร
รับจำนองบ้านราชพฤกษ์
รับจำนองบ้านชัยพฤกษ์
รับจำนองบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจำนองบ้านพุทธมลฑล
รับจำนองบ้านพระราม 2
รับจำนองบ้านท่าพระ
รับจำนองบ้านรัชดาภิเษก
รับจำนองบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจำนองบ้านแม้นศรี
รับจำนองบ้านราษฎร์บูรณะ
รับจำนองบ้านดาวคะนอง
รับจำนองบ้านตลาดพลู
รับจำนองบ้านพญาไท
รับจำนองบ้านเจริญ
รับจำนองบ้านปทุมวัน
รับจำนองบ้านมาบุญครอง
รับจำนองบ้านสยาม
รับจำนองบ้านศรีย่าน
รับจำนองบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจำนองบ้านบางนา
รับจำนองบ้านสี่แยกทศกันต์
รับจำนองบ้านตลิ่งชัน
รับจำนองบ้านสุขุมวิท
รับจำนองบ้านประตูน้ำ
รับจำนองบ้านวุฒากาศ
รับจำนองบ้านจอมทอง
รับจำนองบ้านท่าเกษตร
รับจำนองบ้านบางแวก
รับจำนองบ้านบางหว้า
รับจำนองบ้านวงเวียนใหญ่
รับจำนองบ้านลาดหญ้า
รับจำนองบ้านสำราญราษฎร์
รับจำนองบ้านเสาชิงช้า
รับจำนองบ้านสาธุประดิษฐ์
รับจำนองบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
รับจำนองบ้านซ.วัดศรีประวัติ
รับจำนองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับจำนองบ้านเจริญนคร
รับจำนองบ้านเพชรเกษม
รับจำนองบ้านบางรัก
รับจำนองบ้านยานนาวา
รับจำนองบ้านเอกชัย
รับจำนองบ้านกำนันแม้น
รับจำนองบ้านเทเวศน์
รับจำนองบ้านเทอดไท
รับจำนองบ้านบางขุนเทียน
รับจำนองบ้านท่าข้าม
รับจำนองบ้านบางบอน
รับจำนองบ้านสุขสวัสดิ์
รับจำนองบ้านทุ่งครุ
รับจำนองบ้านประชาอุทิศ
รับจำนองบ้านลาพร้าว
รับจำนองบ้านอนุสาวรีย์ชัย
รับจำนองบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจำนองบ้านอ้อมน้อย
รับจำนองบ้านอ้อมใหญ่
รับจำนองบ้านมหาชัย
รับจำนองบ้านคลองขวาง
รับจำนองบ้านบางมด
รับจำนองบ้านหนองเเขม

 


รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา