"มูลนิธิเทิดทูนธงไทย"นำต้นกล้าของแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

guest profile image guest

อุดมการณ์ในการทำงานการกุศล งานจิตอาสา และการทำความดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอนแทนใดๆ อดไม่ได้ที่อยากจะนำเสนอคนดีของสังคมคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน อาจมีคนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสรู้จักเขา ยกเว้นคนที่ได้รู้จัก พูดคุย และเคยทำงานร่วมกันกับเขาถึงจะรู้ว่าเขาทำอะไรมากมายที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการปลูกฝังเด็กไทย ให้มีความรัก ความเคารพ และความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง บุคคลผู้นี้ที่เราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักเขาเหมือนที่เรารู้จัก คือ "คุณธนเดช ศรีณรงค์" ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  มีหลักคิดในการดำเนินชีวิตว่า “ทำด้วยใจให้ด้วยกุศลจิต” โดยใช้บทเพลงเป็นหลักในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ต้นกล้าของแผ่นดินได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยวิถีแห่งความกตัญญู เสียสละ แบ่งปัน โดยมี นายปรมินทร์ รังษีธรรม (คุณหลง ลงลาย) ร่วมจุดประกายความคิดด้วยการขับกล่อมบทเพลงประสานเสียงที่มีเนื้อหาในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการสร้างต้นกล้าแห่งความดีให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทยด้วยการร้องเพลงประสานเสียงที่มีเนื้อหาในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ อาทิเช่น เพลงเทิดทูนธงไทย เพลงเปิดใจปรองดอง เพลงธงชาติ เพลงคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน เพลงความหวัง เพลงสัญญา ฯลฯ มาเป็นระยะเวลา 10 ปีเศษ ซึ่งเมื่อปลายปี 2562 มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม "คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน" ขึ้น โดยมี อาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

"สำหรับปีนี้เพิ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก มูลนิธิฯ จึงร่วมกับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร นำโดย นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันส่งมอบความรักให้กับสังคมด้วยการสานต่อความมุ่งมั่นตั้งใจเดิมในการสร้างต้นกล้าแห่งความดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกกว่า 4,500 คน รวมทั้งสองแห่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบหนึ่งหมื่นคน โดยมีคุณหลง ลงลาย และพี่น้องทีมงานมาร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น งดงาม มีคุณค่าและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา"

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย กล่าวว่า ผมเพียงอยากสร้างพื้นที่กิจกรรมเล็ก ๆ ให้กับต้นกล้าน้อย ๆ ของชาติ ให้ได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อซึมซับและตระหนักถึงรากเหง้าของความเป็นไทยเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักกตัญญู เสียสละ แบ่งปัน และเหตุผลที่เลือกใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางนำพากิจกรรมคงเป็นเพราะบทเพลงเป็นสื่อทีเข้าถึงได้และง่ายต่อการทำความเข้าใจและซึมซับ และถ้าจะถามว่าทำไมต้องเป็นคุณหลง ลงลาย ความจริงคุณหลงถือได้ว่าเป็นหลักในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมาและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของมูลนิธิค่อนข้างชัดเจนและสมบูรณ์มีจิตอาสาอยู่ในหัวใจและรู้จักแบ่งปันเสียสละกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การที่มูลนิธิฯ มุ่งไปที่เด็ก ๆ นั้นเพราะเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ อยู่ที่เราจะเติมแต้มสิ่งใดลงไปให้เขาได้เห็น ได้ทำตาม มูลนิธิเทิดทูลธงไทยจึงเน้นคำว่า ต้นกล้าแห่งความดีมาโดยตลอด

“งานที่เราทำคือการปลูกต้นกล้าแห่งความดีไปเรื่อย ๆ ให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าไปในสายเลือดในจิตใจเน้นปลูกมโนธรรมสำนึกในกลุ่มเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยให้รู้ที่มาที่ไปของบรรพบุรุษของไทยเรา บทเพลงทุกบทเพลงที่ให้เด็ก ๆ ร่วมร้องทำกิจกรรมร่วมกันเราหวังว่าเขาจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของพวกเขาไม่มากก็น้อย ซึ่งพวกเรามีความเชื่อว่า ถ้าเราช่วยกันปลูกฝังสิ่งดี ๆ ลงไปที่เด็กเยาวชน อบรมให้ความรู้จริงจัง บ่มเพราะลักษณะนิสัยดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ เน้นให้เขามีความรักชาติเข้าไปในสายเลือดในจิตวิญญาณให้ได้มากที่สุด ผมและทีมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่จะช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แม้เป็นเพียงความหวังเล็ก ๆ ก็ตาม แต่จะกลายเป็นไวรอลกระจายทั่วทุกอณูของแผ่นดิน ได้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเรื่องของความดีมีระเบียบวินัย เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ พวกเราขอเป็นต้นกล้าที่ดีของแผ่นดินตลอดไปครับ” คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย กล่าวในตอนท้าย

 

ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: มูลนิธิเทิดทูนธงไทย
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา