คนไทยเฮ ธนาคารในประเทศไทย พักชำระหนี้ทุกประเภท

guest profile image guest

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ และประชาชน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มองว่า จีดีพีของไทยจะขยายตัวลดลง

 

ทำให้สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น 79% ขณะที่การส่งออกและค่าเงินบาทภัยแล้ง น้ำท่วม PM 2.5 ทำให้แรงงานและสังคมไทยได้รับผลกระทบนั้น สศช. หวั่นปัจจัยลบถล่มสังคมไทย

ล่าสุด ทางด้านนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) กล่าวว่า ธปท. ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภท

และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 63 – 31 ธันวาคม 64 ดังนี้

  • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
  • พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว
  • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
  • ลดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10
  • เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand

ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง และทันท่วงที ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้ง การรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ธปท.คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับประโยชน์ จากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น และส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ สามารถติดตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงินผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ และ ธปท.

โพสต์ดังกล่าว

โพสท์โดย: NIXA
อ้างอิงจาก: https://www.thaismiletopic.com/
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

39 วันที่ผ่านมา
40 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา