DITP จัดเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ดันผู้ประกอบการไทยแข่งขันตลาดโลก

guest profile image guest

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ    จัดงานเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ให้ความรู้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในเวทีโลก โดยมีนายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระบบโลจิสติกส์เป็นข้อต่อที่สำคัญของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งการค้าในรูปแบบปกติและการค้าออนไลน์ ดังนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดการประกวดรางวัล ELMA 2020 ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดฯ จะได้รับการประเมินและได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ระดับท็อปทำให้ทราบถึงจุดแข็ง - จุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารและจัดการในองค์กร ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกองค์กร ในฐานะของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านงานแสดงสินค้าที่กรมฯ   จัดขึ้นในหลายประเทศ ช่วยให้คู่ค้าทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย”   นายวิทยากร กล่าว

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และนายทรรศนรรจ์ เตียวตรานนท์ อนุกรรมการด้านการขนส่งทางถนนและรางภายใต้คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ Logistics and Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA ในปีที่ผ่านๆ มา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “Success Stories ชีวิตความสำเร็จหลัง ELMA” ให้กับผู้สนใจภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ELMA Clinic ณ ห้องสัมมนา 2 เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสมัครประกวดรางวัล ELMA 2020 โดยการประกวดฯ จะแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services), 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services), 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการ   โลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL) และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา  จะได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2020 หรือ PM Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Trade Logistics)

สำหรับโครงการประกวดรางวัล ELMA 2020 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-138-8156-7 ต่อ 103   Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
webmaster Icon เคล็ดไม่ลับกับ บาคาร่าออนไลน์ อ่าน 242 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เลือกใช้ ถังเก็บน้ำ แบบไหนดี อ่าน 533 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา