รัฐบาลไม่ได้สั่งงดกิจกรรมสงกรานต์ มอบหมายแต่ละพื้นที่พิจารณาเอง

guest profile image guest

10 มีนาคม 2563 เพจ ข่าวจริงประเทศไทย ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง โดยได้ระบุว่า

รัฐบาล ไม่ได้สั่งงดกิจกรรมสงกรานต์ มอบหมายแต่ละพื้นที่พิจารณาความพร้อม กำชับปฏิบัติตามหลักสาธารณะสุขเคร่งครัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่า รัฐบาลไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรม แต่หากพื้นที่ใดจะมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กระทรวงวัฒนธรรมจะออกภายใต้หลักการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสุขอนามัย เป็นต้น

รวมถึงจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ สำหรับหลายพื้นที่มีการสั่งงดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ไปแล้วนั้น ก็เป็นการพิจารณาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีการสั่งให้งดแต่อย่างใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังคาดหวังว่า สงกรานต์ในปีนี้ อยากให้เป็นสงกรานต์ในบ้าน ที่ยังคงอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยไว้ เช่น การสรงน้ำพระ การกราบขอพรบุพการี เป็นต้น

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา