ระยองผวา พบผู้ติดโควิด 19 ในโรงงานนิคม

guest profile image guest

10 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณะสุข ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม อีก 3 คน ซึ่งหนึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็น พนักงานคู่ธุรกิจ โดยพนักงานคนดังกล่าว ได้เข้าฝึกอบรมภายในบริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ต มาบตาพุด อ เมือง จ ระยอง ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน 

ขณะที่ นายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงไปยังพนักงานของบริษัท ว่า เรื่องมาตรการเชิงรุกในการดูแลพนักงานและการจัดการพื้นที่ บริเวณห้องอบรมชั่วคราว หลังอาคาร Workshop Site 7

ขอบคุณคลิปจาก youtube channel : เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร (embed)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งเป็นบริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่ามีพนักงานของบริษัทคู่ธุรกิจดังกล่าวติดเชื้อโควิด19 โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 08 30 น ถึง 16 00 น โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ แจ้งประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติ

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ บริษัทได้ติดตามตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานหรือคู่ธุรกิจ ที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตาม แนวทางปฏิบัติการป้องกันเชื้อโควิด19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ จึงมีมาตรการ ดังต่อไปนี้

1 ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน ห้องอบรมชั่วคราวฯ และปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 63

2 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ได้แก่ อาคาร Workshop ห้องน้ำ และโรงอาหารที่อยู่ใกล้เคียง ในวันที่ 10 มีนาคม 63 โดยพนักงานสามารถกลับเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 11 มีนาคม 63

3 ให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักในทันทีที่ทราบเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 โดยยึดตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ฉบับที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2563

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการเตรียมรับมือเชิงรุก ขอให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง และงดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากในช่วงนี้ หากพนักงานท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานการบุคคล หรือหน่วยงานอาชีวอนามัยของบริษัทฯ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา