เกษตรทันสมัย

guest profile image guest

ข่าวเกษตร วันนี้คณะทีมงานผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับพี่น้องประชาชน โดยตรง ซึ่งเป็นการเข้าไปรับฟังปัญหาจากประชาชนเอง และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และรวดเร็ว

นายวชิราวิชญ์  นนธิจันทร์ และคณะ เป็นตัวแทน ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวกับสื่อมวลชน สั้นๆว่า  พี่น้องเกษตรกร ต้องเปลี่ยนความคิด และเปิดรับโลกสมัยใหม่ ก้าวให้ทันกับยุคดิจิตอล การผลิตต้องทันสมัย ผลผลิต ต้องได้มาตรฐาน การจำหน่าย ต้องฉับไว เพราะทุกวันนี้โลกของเรา มันอยู่แค่ปลายนิ้ว การจำหน่ายสินค้าของพี่น้องเกษตรกร อาจจะต้องเปลี่ยนไปขายบนโลก ออนไลน์ได้มากขึ้น และได้ราคาที่เหมาะสม ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

เนื้อหาโดย: เมาส์ดารา
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา