อุปสงค์ (Demand) คืออะไร ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

BoyScote profile image BoyScote

 อุปสงค์ (Demand)

ถ้าหากพูดถึงความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ หลายคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ศึกษาโดยตรงนั้นจะมีความรู้มาก และเป็นความรู้ที่คนคิดว่าไกลตัว เนื่องจากคนมักใช้ในการประกอบอาชีพมากกว่านั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเช่นเดียวกัน อย่างเรื่อง “อุปสงค์” ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อให้ทราบข้อมูลก่อนที่จะบริโภคนั่นเอง

อุปสงค์ คืออะไร

ความหมายของ อุปสงค์ คือ ความต้องการของผู้บริโภคและความสามารถในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าความต้องการนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลนั้นมีแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความต้องการมากมาย ไม่ซ้ำกันในแต่ละช่วงเวลา แน่นอนขี้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายอย่างเลยทีเดียว เมื่อทราบความหมายของคำนี้กันเรียบร้อยแล้ว ก็ขอแนะนำให้ทราบและทำความเข้าใจถึง “ปัจจัย” ที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ มีอะไรบ้าง

1.ปัจจัยด้านการเงิน

ในเรื่องการเงินนั้นเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้เลยทีเดียว อย่างแรก “ราคา” เมื่อผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้า ก็จะต้องดูว่าราคาเป็นอย่างไร หากมีราคาถูก ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น แต่ถ้าราคาสูง ความต้องการซื้อก็จะลดลงนั่นเอง

อย่างที่สอง ก็คือ “รายได้” นั่นเอง เพราะถ้าหากว่าผู้บริโภคมีรายได้มาก กำลังในการซื้อย่อมมากขึ้น แต่ถ้าหากมีเงินหรือมีกำลังทรัพย์น้อย ก็มีความต้องการน้อยลงเช่นเดียวกัน

2.ปัจจัยด้านระยะเวลาและฤดูกาล

สำหรับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ ในด้านระยะเวลานั้น แน่นอนว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้บริโภคอาจจะต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน เมื่อผู้ขายมีสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือต้องการน้อย ผู้บริโภคก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าชนิดนั้นเลย

ในเรื่องฤดูกาลนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคแตกต่างกันด้วย เนื่องจากในบางฤดูกาลสินค้าบางประเภทจะมีราคาสูง เนื่องจากหาได้ยากมากขึ้น ผลิตได้น้อยลง ผู้คนจึงไม่เลือกซื้อสินค้าประเภทนั้น แต่ถ้าหากเป็นสินค้าตามฤดูกาลก็จะมีราคาถูกลงด้วย

โดยปกติแล้ว ผู้คนมักจะคิดว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างเรื่อง อุปสงค์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเชื่อว่าเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจากหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับในเรื่องนี้ มีผู้ที่ทราบโดยละเอียดอยู่ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นหรือพื้นฐานก่อน เพื่อให้สามารถบริโภคได้อย่างมีเหตุผล คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อนที่จะบริโภคสินค้าและบริการ เท่านี้ก็จะทำให้คุณได้สินค้าและบริการในราคาที่คุ้มค่า โดยที่ไม่เสียดายเงินหรือซื้อแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ในภายหลังนั่นเอง    

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.moneywecan.com/demand/

 

 

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

mari123 Icon หยุดพฤติกรรมเสี่ยง นกเขาไม่ขัน อ่าน 3 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
ritcha Icon Is there a "menstrual period" 2 times a month? Is it abnormal? อ่าน 4 1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
ritcha Icon 5 reasons why people decide to do "plastic surgery" อ่าน 2 2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา