เจาะลึกเงื่อนไขกองทุน SSF, PVD, RMF ลงทุนกองทุนไหนดี

jbtsaccount1 profile image jbtsaccount1

                มาดูรายละเอียดของกองทุน ssf, PVD และ RMF ดังนี้


1.กองทุน SSF หรือ (Super Saving Funds) คือกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ที่มาแทนกองทุน LTF ในด้านสิทธิลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขดังนี้
-ไม่กำหนดขั้นต่ำ สามารถซื้อเท่าไรก็ได้
-ไม่บังคับให้ซื้อต่อเนื่อง
-หักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
-การ ลงทุน กองทุน รวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
- ssf กองทุน ต้องถือครองขั้นต่ำ 10 ปี นานกว่ากองทุนอื่นๆ 


2.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือ เงินสะสมที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนโดยมีนายจ้างจ่ายสมทบเป็นเงินไม่น้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่าย 
-จ่ายสะสมขั้นต่ำ 2% และสูงสุด 15% ของค่าจ้าง
-ใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท 
-ได้รับเงินคืนเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ โอนย้ายกองทุน หรือเสียชีวิต


-สามารถโอนย้ายไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้
3.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือ (RMF) คือกองทุนสำหรับการออมแบบบังคับให้ซื้อต่อเนื่องอีกประเภทหนึ่งที่หักลดหย่อนภาษีได้ มีนโยบายการลงทุนหลากหลายให้เลือก ทั้งหุ้นและสินทรัพย์หลายประเภท จะต้องยอมรับผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของตัวเอง
-ต้องลงทุนซื้อต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี
-ขายคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี 
-ซื้อขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาท และซื้อสูงสุดไม่เกิน 30%
-เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
-หากซื้อเกินเกณฑ์ที่กำหนด ต้องนำกำไรที่ได้จากการขายคืนไปคำนวณภาษี
-ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเหมือน กองทุน ssf


วิธีพิจารณาทางเลือกสำหรับการ ลงทุน กองทุน 
กองทุนทั้ง 3 รูปแบบมีเงื่อนไขและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน จะเลือกวิธีใดควรศึกษาและวางแผนการลงทุนว่า ซื้อ กองทุน อะไร ดี เหมาะสมกับตัวเอง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้นตอบโจทย์การออมเงินตรงกับความต้องการ
ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงไทยมี กองทุนให้เลือกทั้ง SSF กรุงไทย และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือ บริการที่ตอบสนองความต้องการสะสมเงินสำรองในอนาคต
ข้อเหมือนของทั้ง 2 กองทุน คือลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่มีเงินปันผล ไม่กำหนดการซื้อขั้นต่ำ และใช้ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 500,000 บาท 
ข้อแตกต่างคือระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน ssf กองทุนถือ 10 ปี ส่วน RMF ถือ 5 ปี และขายคืนเมื่อมีอายุครบ 55 ปี SSF ไม่ต้องซื้อทุกปี ส่วน RMF ต้องซื้อต่อเนื่อง


ที่มาข้อมูล
https://www.moneybuffalo.in.th/mutual-fund/ก่อนซื้อ-กองทุนรวม
https://www.itax.in.th/pedia/กองทุน-rmf/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 954 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,268 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,261 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา