หลักเกณฑ์กู้ฉุกเฉินมีอะไรบ้าง ชี้เป้าธนาคารไหนปล่อย

jbtsaccount1 profile image jbtsaccount1

เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากเป็นหนี้ แต่เพราะสถานการณ์มันบังคับให้ต้องรับสภาพ แต่จะเป็นหนี้อย่างไรให้สบายใจและไม่เดือดร้อนคนอื่น วันนี้จะมาแนะนำหลักเกณฑ์การ กู้ฉุกเฉิน พร้อมชี้เป้าแหล่งเงินกู้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งระยะเวลาการส่งค่างวดและอัตราการชำระเงิน ผู้กู้ สามารถกำหนดร่วมกับธนาคารเองได้ตามความสามารถ ซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้น หลักเกณฑ์อย่างไร ตามไปดูกัน

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (เพิ่มเติม: https://krungthai.com/th/financial-partner/learn-financial/390)  (หรือเรียกว่า ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง) หรือ MyMo สินเชื่อที่ผู้ประกอบการอิสระหรือผู้มีอาชีพอิสระ รายย่อยสามารถเข้าถึงได้ด้วยเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยการโอนเงินผ่านมือถือได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระ ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
- ผู้มีรายได้ประจำ หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีบริบูรณ์
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี และ 60 ปี ตามลำดับ
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
- มีที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
- เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารและเคยปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- วงเงินกู้ที่จะได้รับ รายละไม่เกิน 50,000 บาท
- ระยะเวลาในการชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30งวด) ระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือนแรก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เอกสารที่ใช้ เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น
- ทำผ่านแอปพลิเคชัน MyMo
- หมดเขตระยะเวลาในการดำเนินการ 30 มิถุนายน 2564

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
- เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- วัตถุประสงค์ กู้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
- ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- สถานที่ประกอบการต้องอยู่ห่างจากตลาดและสาขาธนาคารไม่เกิน 15 กิโลเมตร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
- สัญญาเช่า (ถ้ามี)

ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารไทยพานิชย์มีสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สามารถรับเงินสดสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ผู้สมัครเมื่อผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย
- มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
- มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

เอกสารในการสมัคร
- บุคคลธรรมดาใช้ สำเนาบัตรประชาชน
- ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้ สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรูปถ่ายบนหน้าบัตรและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
- ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงพานิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่จะรับโอนเงิน
- วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงรายได้ที่นำมายื่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระเริ่มต้น 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของธนาคารกสิกรไทย ผู้กู้เพียงมีเงินเดือนประจำขั้นต่ำเพียง 7,500 บาท ก็สามารถ กู้ฉุกเฉิน นี้ได้ เพียงมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- สัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- มีรายได้ประจำประจำตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป
- มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์มือถือส่วนตัว, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานและที่บ้าน
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)
- เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
- หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
- วงเงิน กู้ฉุกเฉิน เริ่มต้นจะได้ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนของผู้กู้ ซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน

 

 

 

ที่มาข้อมูล
- https://www.gsb.or.th/online/smes-emp/
- https://www.tcrbank.com/th/สินเชื่อเงินกู้/สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน/สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย 3
- https://nhaidee.com/money/สินเชื่อ-อนุมัติง่าย/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 922 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,241 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา