ฝึกคณิตศาสตร์ออนไลน์

kroowut profile image kroowut

ก็สวัสดีนักเรียน หนูๆที่รักการเรียนรู้ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูขอแนะนำแหล่งเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ เข้าไปศึกษา ฝึกฝนกันนะครับซึ่งก็ต้องยอรับและให้เครดิตกับเจ้าของเว็บไซต์เค้าด้วยนะครับ
    
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ผู้สร้าง
แก้ไขล่าสุด
เข้าใช้
คะแนน
1
383
การประมาณค่า (คลิก) อ.เบญจรงค์ แสงผล
11/03/2551
8259
คลิก
2
026
การคูณของเลขยกกำลัง (คลิก) อ.รัตตินันท์ ยิ่งยงชัยวงศ์
03/08/2549
3187
คลิก
3
047
การคูณของเลขยกกำลัง (คลิก) อ.รัตตินันท์ ยิ่งยงชัยวงศ์
19/09/2549
1347
คลิก
4
034
ลำดับ (คลิก) อ.มาณิกา ชัยเวช
03/08/2549
1290
คลิก
5
033
การบวกลบจำนวนเต็ม (คลิก) อ.เบญจรงค์
03/08/2549
10985
คลิก
6
384
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (คลิก) อ.เบญจรงค์ แสงผล
11/03/2551
6132
คลิก
7
132
พื้นที่ผิวและปริมาตร (คลิก) อ.วรพจน์ บุญชิด
04/09/2550
9985
คลิก
8
362
ความน่าจะเป็น (คลิก) อ.วรพจน์ บุญชิต
06/03/2551
1363
คลิก
9
363
สถิติ (คลิก) อ.วรพจน์ บุญชิต
06/03/2551
991
คลิก
10
050
การหาค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด (คลิก) อ.ศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์
19/09/2549
2261
คลิก
11
017
อัตราส่วน (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
03/08/2549
7305
คลิก
12
106
การวัด (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
20/08/2550
1757
คลิก
13
253
การวัด (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
04/03/2551
4567
คลิก
14
255
จำนวนจริง (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
04/03/2551
1631
คลิก
15
257
รากที่สอง (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
04/03/2551
4976
คลิก
16
258
รากที่สาม (คลิก) อ.สุภาวดี สมบูรณ์
04/03/2551
3800
คลิก
17
107
คำตอบของสมการ (คลิก) อ.สุรจรรยา ละชั่ว
20/08/2550
1403
คลิก
18
108
ประโยคภาษาและประโยคสัญญลักษณ์ (คลิก) อ.สุรจรรยา ละชั่ว
20/08/2550
1838
คลิก
19
030
ความน่าจะเป็น (คลิก) อ.อภิชาติ ดวงสีดา
03/08/2549
2655
คลิก
20
514
ความน่าจะเป็น (Probability) (คลิก) อ.อาทิตย์ คำสังวาล
12/09/2552
517
คลิก
21
515
สถิติเบื้องต้น (คลิก) อ.อาทิตย์ คำสังวาล
12/09/2552
5076
คลิก
22
003
ฝึกทักษะการบวกเลข (คลิก) อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
25/06/2549
71956
คลิก
23
004
ฝึกสมองกับการคำนวณ (คลิก) อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
25/06/2549
22498
คลิก
24
315
การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม (คลิก) อ.ครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
05/03/2551
1249
คลิก
25
316
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม (คลิก) อ.ครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
05/03/2551
4624
คลิก
26
447
เซตจำกัดและเซตอนันต์ (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
10/09/2551
668
คลิก
27
448
สมบัติของจำนวนจริง (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
10/09/2551
3128
คลิก
28
028
ความคล้าย (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
03/08/2549
4174
คลิก
29
040
ความคล้าย (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
19/09/2549
17781
คลิก
30
081
ประพจน์ (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
20/08/2550
4044
คลิก
31
082
เซต (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
20/08/2550
1200
คลิก
32
220
ประพจน์ (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
05/03/2551
235
คลิก
33
279
เซต (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
05/03/2551
950
คลิก
34
297
เซตจำกัดแลเซตอนันต์ (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
05/03/2551
3880
คลิก
35
298
สมบัติของจำนวนจริง (คลิก) อ.ชุติมา คำภาพันธ์
05/03/2551
3911
คลิก
36
287
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (คลิก) อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
05/03/2551
14414
คลิก
37
288
รากที่สอง (คลิก) อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
05/03/2551
16251
คลิก
38
289
รากที่สาม (คลิก) อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
05/03/2551
4147
คลิก
39
291
การวัดพื้นที่ (คลิก) อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
05/03/2551
8990
คลิก
40
293
สัดส่วน (คลิก) อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
05/03/2551
1483
คลิก
41
031
การบวกจำนวนเต็ม (คลิก) อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
03/08/2549
3945
คลิก
42
254
ความน่าจะเป็น (คลิก) อ.นิธินาถ มุขขันธ์
04/03/2551
1771
คลิก
43
256
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม (คลิก) อ.นิธินาถ มุขขันธ์
04/03/2551
15819
คลิก
44
449
การวัด (คลิก) อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
10/09/2551
1469
คลิก
45
450
แผนภูมิรูปวงกลม (คลิก) อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
10/09/2551
18338
คลิก
46
451
อัตราส่วนและร้อยละ (คลิก) อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
10/09/2551
3624
คลิก
47
032
การเขียนเซต (คลิก) อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
03/08/2549
2264
คลิก
48
336
ค่าสัมบูรณ์ (คลิก) อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
06/03/2551
1117
คลิก
49
350
สมการวงกลม (คลิก) อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
06/03/2551
2492
คลิก
50
325
ความชันของเส้นตรง (คลิก) อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
06/03/2551
2097
คลิก
51
327
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด (คลิก) อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
06/03/2551
1979
คลิก
52
328
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด (คลิก) อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
06/03/2551
2033
คลิก
53
329
สมการเส้นตรง (คลิก) อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
06/03/2551
5557
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
guest profile guest
สื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก  เป็นประโยชน์มากสำหรับนักเรียนที่รักการเรียน  และใฝ่รู้ใฝ่เรียนคณิตศาสตร์  ปัจจุบันนักเรียนกลุ่มนี้มีปริมาณลดลง  ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน  สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ไทยให้มากขึ้นครับผม

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 1 อ่าน 20,331 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ฝึกคณิตศาสตร์ออนไลน์ 1 อ่าน 2,405 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา