ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

toomtamtoom profile image toomtamtoom
เว็บไซต์ชมรมวิทยุเด็ก เป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพื้นที่และรูปแบบเนื้อหาสื่อวิทยุที่เหมาะสมกับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 


ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากรายการวิทยุตามช่วงวัย และผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสื่อวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครับ 


พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถติดตามกิจกรรมต่างได้ที่ 


http://www.kidsradioclub.or.th/
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 1 อ่าน 20,330 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ฝึกคณิตศาสตร์ออนไลน์ 1 อ่าน 2,404 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา