ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ใหม่

kroowut profile image kroowut
 • แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1
 • 1. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : คำนำ     ไฟล์ .1 คำนำ (ขนาด 715.5KB )Download
  2. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : ภาคผนวก    ไฟล์ .doc (ขนาด 542.5KB )Download
  3. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 01    ไฟล์ .1 หน่วย 1 (ขนาด 2.606MB )Download
  4. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 02    ไฟล์ .1 หน่วย 2 (ขนาด 1.500MB )Download
  5. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 03    ไฟล์ .1 หน่วย 3 (ขนาด 3.075MB )Download
  6. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 04    ไฟล์ .1 หน่วย 4 (ขนาด 4.590MB )Download
  7. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 05    ไฟล์ .1 หน่วย 5 (ขนาด 2.003MB )Download
  8. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 06    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 6 (ขนาด 906KB )Download
  9. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 07    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 7 (ขนาด 1.380MB )Download
  10. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 08    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 8 (ขนาด 459.5KB )Download
  11. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 09     ไฟล์ .1 หน่วยที่ 9 (ขนาด 357KB )Download
  12. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 10    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 10 (ขนาด 478KB )Download
  13. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 11    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 11 (ขนาด 429.5KB )Download
  14. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 12    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 12 (ขนาด 526KB )Download
  15. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : หน่วยที่ 13    ไฟล์ .1 หน่วยที่ 13 (ขนาด 422KB )Download
  16. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : ส่วนหน้า    ไฟล์ .rar (ขนาด 234.567KB )Download
  17. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 01    ไฟล์ .rar (ขนาด 1.223MB )Download
  18. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 02    ไฟล์ .rar (ขนาด 137.423KB )Download
  19. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 03    ไฟล์ .rar (ขนาด 117.613KB )Download
  20. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 04    ไฟล์ .rar (ขนาด 135.408KB )Download
  21. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 05     ไฟล์ .rar (ขนาด 178.105KB )Download
  22. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 06    ไฟล์ .rar (ขนาด 113.528KB )Download
  23. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 07    ไฟล์ .rar (ขนาด 986.126KB )Download
  24. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 08    ไฟล์ .rar (ขนาด 1.218MB )Download
  25. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 09    ไฟล์ .rar (ขนาด 116.212KB )Download
  26. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 10    ไฟล์ .rar (ขนาด 221.454KB )Download
  27. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 11    ไฟล์ .rar (ขนาด 111KB )Download
  28. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 12    ไฟล์ .rar (ขนาด 83.650KB )Download
  29. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 13    ไฟล์ .rar (ขนาด 119.467KB )Download
  30. แผนฯ อญ. แกนกลาง '51 : หน่วย 14    ไฟล์ .rar (ขนาด 78.310KB )Download
  สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
  ความคิดเห็น
  guest profile guest

  ได้เป็นแนวทางการสอน ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ

  ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

  9 ปีที่ผ่านมา
  kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 1 อ่าน 20,330 9 ปีที่ผ่านมา
  9 ปีที่ผ่านมา
  kroowut Icon ฝึกคณิตศาสตร์ออนไลน์ 1 อ่าน 2,404 9 ปีที่ผ่านมา
  9 ปีที่ผ่านมา
  9 ปีที่ผ่านมา