เทคนิคการสอน เรื่อง "รูปทรงเรขาคณิต"

krukrub profile image krukrub
1.  การนำผลไม้  เช่น  กล้วย  แตงโม  ส้ม ฯลฯ เข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต  โดยให้นักเรียนตัด  ผ่าซีก เพื่อจะได้เห็นรูปตัดในแนวต่างๆ  เพราะผลไม้เหล่านี้เราสามารถนำมาตัดหรือเหลาเป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงปิระมิดได้  (ควรระมัดระวังเรื่องการใช้มีด)

2.  การนำรูปทรง มิติทั้งที่เป็นแบบทำเองหรือเป็นวัสดุของจริงมาทาบลงบนกระดานดำแล้วใช้ชอล์กลากเส้นรอบด้านนั้นๆ  เพื่อให้นักเรียนเห็นรูปร่างลักษณะของแต่ละด้าน

3.  ให้นักเรียนประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  สามารถดาวน์โหลดแบบได้จากเว็บบอร์ดแห่งนี้อยู่ในส่วนของบอร์ด "ใบงาน/แบบฝึกหัด"


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
krukrub Icon นิทานคณิตศาสตร์ (2 เรื่อง) 2 อ่าน 29,881 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา