เทคนิคการสอน เรื่อง "รูปทรงเรขาคณิต"

krukrub profile image krukrub
1.  การนำผลไม้  เช่น  กล้วย  แตงโม  ส้ม ฯลฯ เข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต  โดยให้นักเรียนตัด  ผ่าซีก เพื่อจะได้เห็นรูปตัดในแนวต่างๆ  เพราะผลไม้เหล่านี้เราสามารถนำมาตัดหรือเหลาเป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงปิระมิดได้  (ควรระมัดระวังเรื่องการใช้มีด)

2.  การนำรูปทรง มิติทั้งที่เป็นแบบทำเองหรือเป็นวัสดุของจริงมาทาบลงบนกระดานดำแล้วใช้ชอล์กลากเส้นรอบด้านนั้นๆ  เพื่อให้นักเรียนเห็นรูปร่างลักษณะของแต่ละด้าน

3.  ให้นักเรียนประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  สามารถดาวน์โหลดแบบได้จากเว็บบอร์ดแห่งนี้อยู่ในส่วนของบอร์ด "ใบงาน/แบบฝึกหัด"

เทคนิคการสอน เรื่อง

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

22 วันที่ผ่านมา
41 วันที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
porngaroon Icon หน้ากากแบบไหน ป้องกันโควิดได้ ? 2 อ่าน 61 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 56 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 71 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
porngaroon Icon วิธีป้องกัน ไวรัสโควิด 19 (Covid-19) อ่าน 72 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
porngaroon Icon เปิดรับสมัครนักเรียน อ่าน 67 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา