เทคนิคการสอน เรื่อง "รูปทรงเรขาคณิต"

krukrub profile image krukrub
1.  การนำผลไม้  เช่น  กล้วย  แตงโม  ส้ม ฯลฯ เข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต  โดยให้นักเรียนตัด  ผ่าซีก เพื่อจะได้เห็นรูปตัดในแนวต่างๆ  เพราะผลไม้เหล่านี้เราสามารถนำมาตัดหรือเหลาเป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงปิระมิดได้  (ควรระมัดระวังเรื่องการใช้มีด)

2.  การนำรูปทรง มิติทั้งที่เป็นแบบทำเองหรือเป็นวัสดุของจริงมาทาบลงบนกระดานดำแล้วใช้ชอล์กลากเส้นรอบด้านนั้นๆ  เพื่อให้นักเรียนเห็นรูปร่างลักษณะของแต่ละด้าน

3.  ให้นักเรียนประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  สามารถดาวน์โหลดแบบได้จากเว็บบอร์ดแห่งนี้อยู่ในส่วนของบอร์ด "ใบงาน/แบบฝึกหัด"

เทคนิคการสอน เรื่อง

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 266 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 508 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 485 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon วิธีป้องกัน ไวรัสโควิด 19 (Covid-19) อ่าน 474 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา