สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำในการผลิตสื่อกระดาษจากคอมพิวเตอร์หรือฝากเผยแพร่ผลงาน

krukrub profile image krukrub
ผลงานที่ปรากฏอยู่ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ทั้งที่เป็นสื่อกระดาษและใบงานต่างๆ     ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมหลักๆ 4 โปรแกรมผสมผสานกัน คือ
1. Microsoft  Word
2. Microsoft  Excel
3. Paint
4. Photoshop

ผู้ที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทร. 080-5377478  หรือ  080-5200042
2. e-mail : kroodee99@hotmail.com  หรือ kroodee99@gmail.com
3. facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=1174302991

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการฝากเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นวิทยาทานให้แนบไฟล์เอกสารแล้วส่งมาตาม e-mail ข้างบนครับ

พงศธร   เกษกล้า  (ผู้จัดทำ)
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

7 ปีที่ผ่านมา
krukrub Icon แบบฝึกอ่าน - เขียน - คำพื้นฐาน ป.1 1 อ่าน 44,767 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา