แจ้งข่าวเปิดสอบ!! กรมป่าไม้ 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา(วันที่ 12-23 มิถุนายน 2557)

Famez profile image Famez
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557ข้อสอบกรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง ดูที่ลิ้งค์นี้ คลิกเลยด้วยกรมป่าไม้  ประสงค์จะรับสมครบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
1) นักวิชาการเงินและบัญชี..............จำนวน 2 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากร..................................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ทุกสาขา

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานการเกษตร................จำนวน 2 อัตรา
    - เงินเดือน 13,800 บาท
    - ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี............จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

6) ช่างศิลป์..................................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา

7) ช่างเครื่องยนต์..........................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

8) ช่างสำรวจ................................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่ทหารบก

9) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา

10) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.................จำนวน 4 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

11) เจ้าหน้าที่การเกษตร...................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

12) พนักงานพิทักษ์ป่า.....................จำนวน 6 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความชำนาญในภูมิประเทศ พันธุ์ไม้และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

13) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า.......................จำนวน 13 อัตรา
    - เงินเดือน 10,430 บาท
    - ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง...จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปี

15) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า...............จำนวน 21 อัตรา
    - เงินเดือน 10,430 บาท
    - เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่


สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.forest.go.th หรือwww.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร:0-2579-8607

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกไฟล์แนบ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/635375876069670081.pdf


[[ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ]] **ทุกตำแหน่ง**
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

((เลือกตามตำแหน่งที่สอบ))
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
 ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
  

จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!! 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
หนังสือ+ MP3 ระเบียบพนักงานราชการ ส่งฟรี EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*


ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
 
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา