**(((ด่วน!!)))**เปิดสอบ!!สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม 10 อัตรา 16 มิ.ย – 4 ก.ค.57

Famez profile image Famez
((เปิดสอบ!!))สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม 10 อัตรา 16 มิ.ย – 4 ก.ค.57

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
วุฒิ ป.โท นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ
สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย – 4 ก.ค.57
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635379228341440326.pdf


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
  

จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!! 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
หนังสือ ส่งฟรี EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  sheetthai99@hotmail.com
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x600.


ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ 

(((ตัวอย่างแนวข้อสอบ)))เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
1. “ องค์กรการค้าโลก ” WTO มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในฐานะการใด
ตอบ  การค้าเสรี และไม่กีดกันทางการค้า
2. ค่านิยมของสังคมไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ด้านใด
ตอบ  ความกตัญญูกตเวที
3. คำพูดที่ติดปากคนไทยว่า “ไม่เป็นไร” สะท้อนถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยในด้านใด
ตอบ  รู้จักให้อภัย
4. การสละที่นั่งให้พระสงฆ์บนรถประจำทาง ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในด้านใด
ตอบ  อาสนทาน
5. “แม่คะนิ้ง” ที่พบตามกิ่งไม้ และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกะดึง จังหวัดเลย
หมายถึงอะไร
ตอบ  น้ำค้างแข็ง
6. วัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับมารยาทการพูดตรงกับวัฒนธรรมประเภทใด
ตอบ  สหธรรม
7. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่าอย่างไร
ตอบ  อริยสัจ 4
8. การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดของพระเวสสันดร ที่เรียกว่า “ปรมัตถบารมี” หมายถึง
ตอบ  ยอมยกพระมเหสี พระโอรส และพระธิดา ให้ผู้อื่น
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ตอบ  309 มาตรา
10. รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับปัจจุบันได้แก่
ตอบ  สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
11. สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย จะระบุไว้ในกฎหมายใด
ตอบ  รัฐธรรมนูญ
12. ความเสมอภาคของประชาชนตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือข้อใด
ตอบ  ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย
13. ท่านมีความรู้สึกต่อวัยรุ่นที่ชอบเล่นการพนันบอลอย่างไร
ตอบ  น่าเป็นห่วงที่กำลังก้าวสู่ทางเสื่อมมากขึ้น
14. การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถทำให้ประเทศแข่งขันกับนานาประเทศได้ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร
ตอบ  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ
15. การทำโพล (Poll) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการสอบถามความคิดเห็นของคนกลุ่มใด
ตอบ  กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากประชาชน
16. ระบบขนส่งมวลชนที่สามารถลดมลภาวะ ได้มากที่สุดคือข้อใด
ตอบ  รถไฟฟ้าใต้ดิน
17. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้หลักปกครองแบบใด
ตอบ  กระจายอำนาจ
18. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน
ตอบ 3 คน
19. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้ ...
ตอบ  รักษาราชการแทน
20. ข้าราชการพลเรือน มีอายุต่ำสุด
ตอบ  18 ปี
21. โทษต่ำสุดทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
ตอบ  ภาคทัณฑ์
22. หน่วยงานใดไม่มี อ.ก.พ.
ตอบ  กอง
23. กรณีใดต่อไปนี้ไม่สิทธิ์สมัครสอบ
ตอบ  เคยทุจริตในการสอบ
24. กรณีใดถือว่าเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบ  การมอบอำนาจ
25. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ตอบ  กพร.
26. หน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี คืออะไร
ตอบ  เกี่ยวกับการเมือง และนโยบาย
27. GFMIS คืออะไร
ตอบ  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์(งบประมาณ)
28. ประเภทกีฬาที่ไทยได้รับเหรียญทองมากที่สุด
ตอบ  ยกน้ำหนัก
29. การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรรมการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ตอบ  คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
30. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ตอบ  30 วัน
31. นายก อบต. ต้องแถลงต้องแถลงนโยบายต่อสภาภายในกี่วัน
ตอบ  30 วัน
32. เงินค่าตอบแทน/เงินเดือน ของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ให้ตั้งไว้ในหมวดอะไร
ตอบ  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
33. ผู้ที่ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ
ตอบ  คณะกรรมการจังหวัด
34. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. อะไร
ตอบ  2534
35. การจัดการระเบียบราชการของกระทรวง มีอะไรบ้าง
ตอบ  สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, กรม
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา