เกม “Flashcard พยัญชนะไทย - กำจัดจุดอ่อน” (ภาษาไทย อนุบาล – ป.1)

krukrub profile image krukrub

เกมนี้นักเรียนจะได้รู้จักพยัญชนะไทย  ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก  และได้ฝึกสังเกต  ผู้เล่นต้องมีจำนวนไม่เกิน 44 คน

 
อุปกรณ์

1.  Flashcard พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก
2.  กระดานและชอล์ก

วิธีเล่น

1.  แนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับสื่อการ์ดให้นักเรียนรู้จัก

2.  ครูเขียนพยัญชนะไทยตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ทั้ง 44 ตัวลงบนกระดานดำ

3.  สับการ์ดแล้วแจกให้นักเรียนคนละ 1 ใบ  ถ้าการ์ดเหลือให้ครูถือไว้ในมือแล้วครูโชว์การ์ดที่เหลือทีละใบให้นักเรียนดู  เช่น  เหลือ 5 ใบ คือ ง.งู , ล.ลิง , ย.ยักษ์ , พ.พาน , จ.จาน ให้ครูกากบาททับพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานดำถือว่าเป็นการกำจัดออกไป

4.  จากนั้นครูสุ่มกากบาททับพยัญชนะไทยบนกระดาน  1 ตัว  เช่น  น.หนู  นักเรียนที่ได้การ์ด น.หนู  จะต้องออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อคืนการ์ดให้กับครูถือว่าตกรอบ  ครูให้นักเรียนคนนั้นเลือกกากบาทพยัญชนะตัวใดก็ได้บนกระดานเพื่อเป็นการกำจัดผู้เล่นคนต่อไป  เช่น  นักเรียนคนนั้นอาจจะกากบาทตัว ค.ควาย

5.  นักเรียนที่ได้การ์ด ค.ควาย  จะต้องออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อคืนการ์ดให้กับครูถือว่าตกรอบ  ครูให้นักเรียนคนนั้นเลือกกากบาทพยัญชนะตัวใดก็ได้บนกระดานเพื่อเป็นการกำจัดผู้เล่นคนต่อไป  เช่น  นักเรียนคนนั้นอาจจะกากบาทตัว ช.ช้าง

6.  นักเรียนที่ได้การ์ด ช.ช้าง  จะต้องออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อคืนการ์ดให้กับครูถือว่าตกรอบ  ครูให้นักเรียนคนนั้นเลือกกากบาทพยัญชนะตัวใดก็ได้บนกระดานเพื่อเป็นการกำจัดผู้เล่นคนต่อไป

7.  ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวถือว่าเป็นผู้ชนะเกมนี้  ถ้าจำนวนผู้เล่นมีมากอาจจะเล่นจนเหลือผู้ชนะ 3 คนก็ได้  ความคิดเห็น
jaja2525 profile image jaja2525
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
krukrub Icon นิทานคณิตศาสตร์ (2 เรื่อง) 2 อ่าน 29,880 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา