เกม “ก.ไก่ แดนซ์กระจาย” (ภาษาไทย อนุบาล – ป.1)

krukrub profile image krukrub

เกมนี้นักเรียนจะได้รู้จักพยัญชนะไทย  ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก  และได้ฝึกสังเกต  ประสาทสัมผัสตา  หู   ผู้เล่นต้องมีจำนวนไม่เกิน 44 คน

 

อุปกรณ์

1.  แผ่นป้ายไวนิล พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก  (ดังรูป) จำนวน  5 แผ่น
2.  เครื่องเล่นซีดีเพื่อเปิดเพลง
3.  บัตรภาพ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก (44 ใบ) ใส่ไว้ในถุงผ้าหรือจะใช้เป็นบัตรพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกก็ได้

วิธีเล่น

1. 
แนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับแผ่นป้ายไวนิล พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก  ให้นักเรียนรู้จัก

2.  ปูแผ่นป้ายไวนิล ทั้ง 5 แผ่นบนพื้น  ให้นักเรียน 44 คนยืนขึ้นไปอยู่บนแผ่นป้ายไวนิลช่องละ 1 คน  แล้วเปิดเพลงให้นักเรียนเต้นอยู่กับที่

3.  ครูสุ่มหยิบบัตรภาพ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ที่ใส่ไว้ในถุงผ้าขึ้นมาทีละ 1 ใบ  เช่น  ครูหยิบได้ภาพเด็ก ครูพูดว่า “ด.เด็ก” ให้ผู้เล่นได้ยินหรือชูให้นักเรียนดูก็ได้  นักเรียนที่เหยียบตัว ด.เด็ก อยู่จะต้องออกจากการแข่งขันถือว่าตกรอบ

4.  ครูสุ่มหยิบบัตรภาพ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ที่ใส่ไว้ในถุงผ้าขึ้นมาอีก 1 ใบ  เช่น  ครูหยิบได้ภาพปลา ครูพูดว่า “ป.ปลา” ให้ผู้เล่นได้ยินหรือชูให้นักเรียนดูก็ได้  นักเรียนที่เหยียบตัว ป.ปลา อยู่จะต้องออกจากการแข่งขันถือว่าตกรอบ

5.  ครูสุ่มหยิบบัตรภาพ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ที่ใส่ไว้ในถุงผ้าขึ้นมาอีก 1 ใบ  เช่น  ครูหยิบได้ภาพงู ครูพูดว่า “ง.งู” ให้ผู้เล่นได้ยินหรือชูให้นักเรียนดูก็ได้  นักเรียนที่เหยียบตัว ง.งู อยู่จะต้องออกจากการแข่งขันถือว่าตกรอบ

6. ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวถือว่าเป็นผู้ชนะเกมนี้  ถ้าจำนวนผู้เล่นมีมากอาจจะเล่นจนเหลือผู้ชนะ 3 คนก็ได้ 

หมายเหตุ 
กิจกรรมนี้อาจจะนำไปจัดกลางแจ้งเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงได้โดยใช้ไมโครโฟนช่วยในการดำเนินกิจกรรมเกม  “ก.ไก่  แดนซ์กระจาย”  (ภาษาไทย  อนุบาล – ป.1)

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

6 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 429 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 655 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 633 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon วิธีป้องกัน ไวรัสโควิด 19 (Covid-19) อ่าน 591 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา