**[[เปิดสอบ!!]]**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2557

Famez profile image Famez
เปิดสอบ!!สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 126 ตำแหน่ง
 วุฒิม.ต้น-ปวช-ปวส-ป.ตรี


สำหรับท่านที่ต้องการสอบงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร ตั้งแต่ วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวส. และปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท นะครับ  ไปติดตามรายละเอียดกันครับ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 7 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน  22 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลอุดรธานี
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,แพทย์แผนไทย,พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 11 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการศึกษา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
จำนวน 10 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค 
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 4 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครฯ ตำแหน่งนัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชีี, นักวิชาการพัสดุ, นักโภชนาการ, นักกายภาพบำบัด, นักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช)
จำนวน 23 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 255
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ 
จำนวน 5 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลสกลนคร
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักรังสีการแพทย์
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลบึงกาฬ
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จ.ราชบุรี)
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยาคลินิก,พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 4 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลพังงา
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, เจ้าพนักงานพัสดุ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักโภชนาการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
จำนวน 7 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียด
 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดการรับสมัครที่นี่!!!

>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
  

จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!! 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
หนังสือ+MP3 พระราชบัญญัติทางหลวง ส่งฟรี EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา