**เปิดสอบแล้ววว!!!**นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม(13ส.ค.- 7ก.ย.57 )

Famez profile image Famez
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...............................................................
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ว่างบรรจุครั้งแรก  6  อัตรา 
   อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท  
   วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้สนใจประสงค์สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวนวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม- 7 กันยายน 2557 

คลิกสมัครได้ที่นี่ http://www.ojoc.coj.go.th/exam/

ลิงค์เอกสารประกาศรับสมัคร
http://www.ojoc.coj.go.th/userfiles/news/K!_01082557.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  [[สำนักงานศาลยุติธรรม]]
รวมทุกวิชาที่สอบ
 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
 3. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
 5. การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. การวางแผนกำลังคน
 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR
 8. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 9. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา