รับเจาะบ่อบาดาล หาน้ำใช้ในบ้าน น้ำทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวน

testthai1 profile image testthai1

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล

 
         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด          

 

ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา หรือเรียกบ่อบาดาลการขุดเจาะน้ำบาดาล

การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole) ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ชนิดของเครื่องเจาะ
-รถขุดเจาะน้ำบาดาล
-ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point) ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก
2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig) เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ
3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool) สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง
4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า
5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่
6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้
-วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
-วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
-วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
-วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ


การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity), คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)

บริการรถเจาะน้ำบาดาล++++
–บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างบปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–.ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

ขุดเจาะบาดาล 092-7469824
บริการเจาะบ่อหาน้ำบาดาลโทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
ช่างเจาะน้ำบาดาล ,ช่างบาดาล , ขุดบ่อบาดาล
ช่างเจาะบาดาล รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

 


รถเจาะน้ำบาดาลนครพนม
รถเจาะน้ำบาดาลบึงกาฬ
รถเจาะน้ำบาดาลสกลนคร
รถเจาะน้ำบาดาลมุกดาหาร
รถเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
รถเจาะน้ำบาดาลหนองคาย
รถเจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะน้ำบาดาลหนองบัวลำภู
รถเจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ
รถเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี
รถเจาะน้ำบาดาลยโสธร
รถเจาะน้ำบาดาลเลย
รถเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
รถเจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด
รถเจาะน้ำบาดาลมหาสารคาม
รถเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
รถเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
รถเจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์
รถเจาะน้ำบาดาลชัยภูมิ
รถเจาะน้ำบาดาลโคราชนครราชสีมา
รถเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
รถเจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
รถเจาะน้ำบาดาล-เชียงราย
รถเจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
รถเจาะน้ำบาดาลพะเยา
รถเจาะน้ำบาดาลลำพูน
รถเจาะน้ำบาดาลน่าน
รถเจาะน้ำบาดาลลำปาง
รถเจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก
รถเจาะน้ำบาดาลแพร่
รถเจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
รถเจาะน้ำบาดาลตาก
รถเจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร
รถเจาะน้ำบาดาลพิจิตร
รถเจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์
รถเจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี
รถเจาะน้ำบาดาลชัยนาท
รถเจาะน้ำบาดาลลพบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลสิงห์บุรี
รถเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย
รถเจาะน้ำบาดาลปราจีนบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลสระบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลนครนายก
รถเจาะน้ำบาดาลนครปฐม
รถเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
รถเจาะน้ำบาดาลราชบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลสุพรรณบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลอยุธยา
รถเจาะน้ำบาดาลสมุทรสงคราม
รถเจาะน้ำบาดาลสมุทรปราการ
รถเจาะน้ำบาดาลสมุทรสาคร
รถเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
รถเจาะน้ำบาดาลตราด
รถเจาะน้ำบาดาลจันทบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลระยอง
รถเจาะน้ำบาดาลชลบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลฉะเชิงเทรา
รถเจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลชุมพร
รถเจาะน้ำบาดาลระนอง
รถเจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี
รถเจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช
รถเจาะน้ำบาดาลพังงา
รถเจาะน้ำบาดาลกระบี่
รถเจาะน้ำบาดาลตรัง
รถเจาะน้ำบาดาลพัทลุง
รถเจาะน้ำบาดาลภูเก็ต
รถเจาะน้ำบาดาลสงขลา
รถเจาะน้ำบาดาลคลองตัน
รถเจาะน้ำบาดาลจรัญสนิทวงศ์
รถเจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะน้ำบาดาลดินแดง
รถเจาะน้ำบาดาลธนบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลนวนคร
รถเจาะน้ำบาดาลนวลจันทร์
รถเจาะน้ำบาดาลบางนา
รถเจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
รถเจาะน้ำบาดาลประชาชื่น
รถเจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะน้ำบาดาลพระราม 2
รถเจาะน้ำบาดาลพระราม 9
รถเจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะน้ำบาดาลรัชโยธิน
รถเจาะน้ำบาดาลรามคำแหง
รถเจาะน้ำบาดาลวังหิน
รถเจาะน้ำบาดาลวัชพล
รถเจาะน้ำบาดาลสะพานควาย
รถเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะน้ำบาดาลสามเสน
รถเจาะน้ำบาดาลสีลม
รถเจาะน้ำบาดาลสุขาภิบาล
รถเจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะน้ำบาดาลสุทธิสาร
รถเจาะน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
รถเจาะน้ำบาดาลอ่อนนุช
รถเจาะน้ำบาดาลปากเกร็ด
รถเจาะน้ำบาดาลบางใหญ่
รถเจาะน้ำบาดาลคลองหลวง
รถเจาะน้ำบาดาลธัญบุรี
รถเจาะน้ำบาดาลลาดหลุมแก้ว
รถเจาะน้ำบาดาลลำลูกกา
รถเจาะน้ำบาดาลสามโคก
รถเจาะน้ำบาดาลหนองเสือ
รถเจาะน้ำบาดาลกระทุ่มแบน
รถเจาะน้ำบาดาลบางพลี
รถเจาะน้ำบาดาลบางบ่อ
รถเจาะน้ำบาดาลพระประแดง
รถเจาะน้ำบาดาลพุทธมณฑล
รถเจาะน้ำบาดาลสามพราน
รถเจาะน้ำบาดาลเมืองหัวหิน
รถเจาะน้ำบาดาลบางรัก
รถเจาะน้ำบาดาลสาธร
รถเจาะน้ำบาดาลเซนส์หลุยส์
รถเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะน้ำบาดาลบางแค
รถเจาะน้ำบาดาลภาษีเจริญ
รถเจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะน้ำบาดาลจรัญ
รถเจาะน้ำบาดาลบรมราชชนนี
รถเจาะน้ำบาดาลบางพลัด
รถเจาะน้ำบาดาลบางอ้อ
รถเจาะน้ำบาดาลบางกอกน้อย
รถเจาะน้ำบาดาลบางกอกใหญ่
รถเจาะน้ำบาดาลคลองสาน
รถเจาะน้ำบาดาลอิสรภาพ
รถเจาะน้ำบาดาลสาธร
รถเจาะน้ำบาดาลสวนผัก
รถเจาะน้ำบาดาลทุ่งมังกร
รถเจาะน้ำบาดาลราชพฤกษ์
รถเจาะน้ำบาดาลชัยพฤกษ์
รถเจาะน้ำบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รถเจาะน้ำบาดาลพุทธมลฑล
รถเจาะน้ำบาดาลพระราม 2
รถเจาะน้ำบาดาลท่าพระ
รถเจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะน้ำบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะน้ำบาดาลแม้นศรี
รถเจาะน้ำบาดาลราษฎร์บูรณะ
รถเจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะน้ำบาดาลตลาดพลู
รถเจาะน้ำบาดาลพญาไท
รถเจาะน้ำบาดาลเจริญ
รถเจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
รถเจาะน้ำบาดาลมาบุญครอง
รถเจาะน้ำบาดาลสยาม
รถเจาะน้ำบาดาลศรีย่าน
รถเจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รถเจาะน้ำบาดาลบางนา
รถเจาะน้ำบาดาลสี่แยกทศกันต์
รถเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
รถเจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะน้ำบาดาลวุฒากาศ
รถเจาะน้ำบาดาลจอมทอง
รถเจาะน้ำบาดาลท่าเกษตร
รถเจาะน้ำบาดาลบางแวก
รถเจาะน้ำบาดาลบางหว้า
รถเจาะน้ำบาดาลวงเวียนใหญ่
รถเจาะน้ำบาดาลลาดหญ้า
รถเจาะน้ำบาดาลสำราญราษฎร์
รถเจาะน้ำบาดาลเสาชิงช้า
รถเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะน้ำบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะน้ำบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
รถเจาะน้ำบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
รถเจาะน้ำบาดาลเจริญนคร
รถเจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะน้ำบาดาลบางรัก
รถเจาะน้ำบาดาลยานนาวา
รถเจาะน้ำบาดาลเอกชัย
รถเจาะน้ำบาดาลกำนันแม้น
รถเจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
รถเจาะน้ำบาดาลเทอดไท
รถเจาะน้ำบาดาลบางขุนเทียน
รถเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
รถเจาะน้ำบาดาลบางบอน
รถเจาะน้ำบาดาลสุขสวัสดิ์
รถเจาะน้ำบาดาลทุ่งครุ
รถเจาะน้ำบาดาลประชาอุทิศ
รถเจาะน้ำบาดาลลาพร้าว
รถเจาะน้ำบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
รถเจาะน้ำบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
รถเจาะน้ำบาดาลอ้อมน้อย
รถเจาะน้ำบาดาลอ้อมใหญ่
รถเจาะน้ำบาดาลมหาชัย
รถเจาะน้ำบาดาลคลองขวาง
รถเจาะน้ำบาดาลบางมด
รถเจาะน้ำบาดาลหนองเเขม


รับเจาะบ่อบาดาล หาน้ำใช้ในบ้าน น้ำทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน