core value คืออะไร จำเป็นต้องมีมั้ย มีหรือไม่มี แบบไหนดีกว่ากัน

lunlana profile image lunlana

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ core value คือสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในแวดวงธุรกิจประเทศไทย เนื่องจาก core value หรือค่านิยมองค์กรนั้นมีส่วนในการทำให้องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามแนวทางที่วางแผนไว้ มากกว่าการไม่กำหนด core value หรือค่านิยมองค์กรใด ๆ เลย แต่ค่านิยมองค์กร คืออะไร แล้วจำเป็นที่จะต้องมีจริง ๆ หรือไม่ และมีหรือไม่มีจะดีกว่ากัน ในวันนี้เราจะพาไปดูพร้อม ๆ กันได้เลย

core value คือบรรทัดฐานหรือว่าแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกคนในองค์กร ซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรนั้น ๆ ได้เลย เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคให้สามารถจดจำสินค้าหรือบริการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ และเลือกที่จะแนะนำสินค้าและบริการขององค์กรกับคนอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นตัวอย่างในการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีการกำหนดค่านิยมขององค์กรได้อย่างครอบคลุม เราขอยกหนึ่งตัวอย่างจากธุรกิจด้านสื่อและด้าน e-Commerce อย่าง RS Group เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากและยังมีบริษัทในเครือเป็นจำนวนหนึ่ง แต่ละบริษัทนั้นก็มีการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ สื่อคลื่นวิทยุออนไลน์ สื่อทีวีดิจิทัล สื่อบันเทิงอย่างธุรกิจเพลง และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งหมดดูไม่น่าจะยึดถือค่านิยมขององค์กรร่วมกันได้ แต่ RS Group นั้นสามารถทำได้ โดยมีการกำหนดไว้ 4 ข้อ ดังนี้

  1. แรงบันดาลใจ 2. แรงผลักดัน 3. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 4. แน่วแน่ที่เป้าหมาย

ทุกธุรกิจในเครือของอาร์เอสนั้นสามารถยึดถือค่านิยมทั้ง 4 ข้อนี้ร่วมกันได้ และดูเหมือนว่าคนในองค์กรก็จะยึดแนวทางนี้เช่นเดียวกัน นั่นก็เพื่อปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันจนทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นการทำสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาสแรกของปี 2563 เรียกได้ว่าสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซาในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างสวยงาม

หลายคนน่าจะได้รับคำตอบแล้วว่า องค์กรที่มีการกำหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกัน ดูมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการกำหนดค่านิยมหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เลย และสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาประสบการณ์การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีการบริหารงานที่ดี มีความเป็นสากล หากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำอาร์เอส สมัครงานได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 129 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา