เผย 3 เทคนิคของการเป็นผู้บริหารที่ดี

lunlana profile image lunlana

 

คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถมีได้เพราะจะต้องอาศัยแนวคิดประสบการณ์การปฏิบัติและฝึกฝนอยู่เสมอจนเกิดเป็นวินัยนิสัยที่ผ่านการขัดเกลาจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน จนได้กลายมาเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาไปสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของบริษัทหรือองค์กร บริษัทอาร์เอสนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความยิ่งใหญ่มีศักยภาพในธุรกิจด้านความบันเทิงทั้งสื่อวิทยุ งานเพลงและอื่น ๆ อีกมากมายแนวความคิดของบริษัทอาร์เอส จึงเป็นแบบอย่างที่มีความน่าสนใจ

 เทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดี จากแนวความคิดผู้บริหาร RS group

เทคนิคแรกคือการเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอเมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ กระแสสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้นำต้องไม่ยึดติดกับแนวทางการดำเนินงานแบบเดิม ๆ ควรเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เดินหน้าธุรกิจไปในทิศทางที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้จริงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของงานถึงแม้ว่ารูปแบบการดำเนินงาน สื่อ เทคโนโลยี ช่องทางการสร้างรายได้จะแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงผู้นำต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่ามีความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลง

เทคนิคสองก็คือเทคนิคของการเป็นผู้นำที่มีความสร้างสรรค์ส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจการงานให้มีความเติบโตอย่างแตกต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่ตีกรอบแนวคิดหรือไอเดียต่าง ๆ ในการทำงานมากจนเกินไปควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในแนวทางที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

เทคนิคที่สามคือเทคนิคการเป็นผู้นำที่พร้อมรับมือกับปัญหาโดยผู้นำจะต้องไม่ย่อท้อต่อเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายและผลลัพธ์ที่ตั้งใจหันมามองอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาระหว่างทางเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แล้วนำมาฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า RS Group นั้นเป็นองค์กรที่มีแนวความคิดเทคนิควิธีการในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีความสร้างสรรค์และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์กระแสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเราสามารถนำเทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดีนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานเป็นทีม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/การทำงานเป็นทีมเวิร์ค/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 129 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา