ยกตัวอย่างกรณีของอาร์เอส กับผลดีที่ได้รับจากการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

lunlana profile image lunlana

องค์กรหลายแห่งหรือเจ้าของกิจการหลายท่านคงจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยศึกษาเรื่องวิธีการดำเนินองค์กรมาบ้างแล้วว่า ทุกองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและใช้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกันของคนภายในองค์กร            

แต่เชื่อได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ดำเนินงานโดยขาดวัฒนธรรม ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้แค่เพียงแค่ผลกำไรหรือรายได้เพียงเท่านั้น แต่ยังคงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างพนักงานหรือวัฒนธรรมที่ต้องใช้สืบทอดกันให้เห็นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน เพราะว่าองค์กรเหล่านั้นยังมองไม่เห็นถึงข้อดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยในวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างกรณีของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ว่าได้รับผลดีจากการสร้างวัฒนธรมภายในองค์กรอย่างไรบ้าง 

1.     เกิดการกระตุ้นให้พัฒนาและเรียนรู้วัฒนธรรมแห่ง RS Public Company Limited บอกไว้อย่างชัดเจนว่า องค์กรแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมจะเดินหน้าและพัฒนาตัวเองอย่างไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค และองค์กรพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนเหล่านี้ ทั้งยังให้รางวัลเป็นการตอบแทนในทุก ๆ ก้าวของอุปสรรคอีกด้วย จึงเป็นกลายเป็นอีกหนึ่งข้อดีของพนักงานที่จะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะนอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้ว ยังมีความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาได้อีกในอนาคต 

2.     ช่วยให้เกิดการผสมผสานของคนภายในอย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมองค์กรคือเข็มทิศนำทาง ทุกคนภายในองค์กรจึงต้องรู้และทราบถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ และตัววัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการประสานหรือเชื่อมต่อคนภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร เฉกเช่นเดียวกับ RS ที่สร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม ทำให้พนักงานในบริษัทต่างก็มุ่งหวังสู่ความสำเร็จโดยอาศัยการทำงานแบบทีมเป็นหลัก ทำให้เกิดการประสานหรือผสมผสานของคนในองค์กรนั่นเอง 

3.     วัฒนธรรมคือเข็มทิศขององค์กรอาร์เอสและบริษัทในเครือ กำหนดวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นและพร้อมต่อการเรียนรู้เพื่อชัยชนะ แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมแห่ง RS คือการมุ่งความสำเร็จแบบทีมโดยให้พนักงานทุกคนจับมือและช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อพบกับความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน และนี่ก็คือทิศทางที่องค์กรแห่งนี้วางไว้ และเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ว่าพนักงานจะเข้ามากี่รุ่นต่อกี่รุ่นต้องถือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จขององค์กร 

จะเห็นได้เลยว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญและสร้างขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อการขับเคลื่อนทั้งในด้านของธุรกิจและบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งวัฒนธรรมขององค์กรที่สร้างอยู่นั้น ก็ย่อมมีความยากง่ายและแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือ วัฒนธรรมนั้นจะช่วยสร้างแต่ข้อดีให้กับองค์กรหากผู้บริหารนนั้นสามารถสร้างได้อย่างตรงจุดเหมือนกับบริษัทในเครือ RS Group ที่ตอบโจทย์การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงานกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่านิยมองค์กร คือ ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/ค่านิยมองค์กร-core-value-คืออะไร/

รู้จักผู้บริหาร RS เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/เปิดตัว-ทีมผู้บริหาร-rs-ให/
รู้จัก RS เพิ่มเติม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 87 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
6 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon nft art คือ อ่าน 378 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา