การเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
กรณีข้าราชการในสังกัดใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ 2,000 บาท ต่อเดือน   ต่อมาได้รับคำสั่งย้ายไปสังกัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน จะเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนกันยายน เต็มเดือนได้หรือไม่  หรือเบิกตั้งแต่ 1 - 26 กันยายน และตั้งแต่วันที่ 27 -30 กันยายน ไปเบิกที่สังกัดใหม่
ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าเดินทางไปวันที่ 27 ก็เบิกให้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26  ครับ แต่ถ้ายังไม่เดินทาง ก็เบิกต่อไปได้ครับ จนส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา