กรณีผ่อนชำระเงินกู้

guest profile image guest

เดิม นายก. รับราชการที่ อ.คม จ.นคร ได้ใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้บ้านที่สร้างที่อ.คม จ.นคร  ต่อมาได้รับคำสั่งให้ย้ายไป จ.กร  และปี 46 ได้ย้ายกลับมา อ.เมือง จ.นคร(มีสิทธิเบิก)  และใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้  บ้านที่เคยใช้สิทธิเบิกเมื่ออยู่อ.คม  จ.นครต่อ  ขอเรียนถามท่าน ดังนี้  1.นายก. สามารถใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้บ้านที่อยู่ อ.คมต่อได้เลยหรือไม่  หรือจะต้องมีหนังสือรับรองจากจ.กร แนบประกอบคำขอเบิกว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้หลังที่สร้างที่อ.คม ด้วย
2.หากนายก.ไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ที่จ.กร  เมื่อย้ายมาอยู่อ.เมือง จ.นคร บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิผ่อนชำระเงินกู้บ้านหลังที่สร้างที่อ.คม จ.นครได้หรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest

1. ได้ 
2. ได้

guest profile guest
แล้วถ้าพนักงานท้องถิ่นขอโอนตามมาตรา64 (โอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ) เดิมมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า(ซื้อ)บ้านอยู่แล้ว หากโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือน สิทธิเบิกค่าเช่า (ซื้อ) บ้านจะยังมีอยู่หรือเปล่าคะ 
guest profile guest
เมื่อมาเป็นข้าราชการพลเรือน พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 จะถือว่าท่านมาเป็นข้าราชการตามมาตรา 4 ครั้งแรก เปรียบเสมือนบรรจุครั้งแรก จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ถ้าท่านจะเบิกค่าเช่าบ้าน ท่านต้องทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน และทางราชการไม่ให้เบิกค่าเช่าบ้าน  ท่านก็ฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองก็จะให้ท่านเบิกค่าเช่าบ้านได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา