คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา

naraphon profile image naraphon
1. การนับเวลาในการให้/ขายซอง ในการสอบราคา ให้นับ 10 วันทำการ หรือ 10 วันปกติ+วันหยุด ครับ เพราะได้รับการบอกกล่าวมาหลายแนวเหลือเกินครับ
2. ถ้าใบเสนอราคาลงข้อความแตกต่างจากที่ได้ประกาศไว้ คือ ลงวันยืนราคาไว้น้อยกว่าที่ได้ประกาศไว้ โดยประกาศให้ยืนราคา 30 วัน แต่ยืนราคาเพียง 3 วันเท่านั้น กรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เสนอรายนี้ได้หรือไม่ หรือจะพิจารณาว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ไม่สามารถตัดสิทธิ์ผู้เสนอรายนี้
3. หนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารสามารถลงวันที่ก่อนวันที่ทำสัญญาได้หรือไม่ หรือต้องให้ไปลงให้ตรงกับวันทำสัญญา เพราะถ้าหน่วยราชการไม่ได้ยึดถือหนังสือค้ำไว้ตรวจสอบก่อน เกรงจะเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากได้รับข่าวลือเรื่องหนังสือค้ำประกันสัญญาปลอม
รบกวนท่านคลังช่วยแก้ความสงสัยให้ด้วยครับ
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 955 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,269 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,262 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา