เปลี่ยนบ้านที่ใช้เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ

kamonsugar profile image kamonsugar

เรียนสอบถามค่ะ

เดิมใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่  ก  ต่อมาย้ายไปรับราชการที่ท้องที่  ข  และใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อต่อเนื่องหลังเดิมจากท้องที่  ก  ต่อมาสร้างบ้านใหม่โดยเช่าซื้อ ในท้องที่ ข   จะสามารถยกเลิกเบิกหลังเดิมแล้วเบิกหลังใหม่   ในท้องที่อำเภอ ข  ได้หรือไม่คะ  

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

34 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,243 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,404 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,171 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,472 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,752 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,590 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา